HUMANITIES
Contemporary space in mobility of cultures. The attempt of conceptualization from the perspective of the Jagiellonian Cultural Studies
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
 
Submission date: 2021-05-31
 
 
Final revision date: 2021-07-01
 
 
Acceptance date: 2021-07-02
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Leszek Korporowicz   

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
 
JoMS 2021;46(1):57-71
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Modern processes of globalization are characterized by the unprecedented scale of movement of people and different content of symbolic culture. These phenomena, through various forms of deterritorialisation, mobility and the use of virtualization processes, have created a new kind of civilisational and cultural space (Stalder, 2012). The purpose of this article is to identify its characteristics, stimulate the attempt to analyze and understand their functions, and break the conceptual limitations within social and cultural studies related to the traditional way of perceiving and defining the concept of mobility and space.. At the same time, the article seeks to identify the mental and social consequences that take place in space itself, with an indication of the need to develop its integrated, transgressive and multifaceted theory. It should combine the analysis of real, virtual and a new hybrid reality with permeability and mobility of its elements and characteristics. The methodology for showing the modern space of mobility is comparative analyses of the different way in which physical and symbolic space exists, to cultural anthropology and sociology sociology. The integrated theory of cultural space discloses its new cultural and interactive possibilities, but also unknown processes of reducing many values. This interpretation of the modern mobility space combines three dimensions of analysis, ontological, semiotic and axiological, referring to the highly present and exemplary teleological component of mobility in the Jagiellonian tradition that creates specific and hopeful ideas of human mobility. The article reveals the heuristic value of such constructed theory in the analysis of the integrated and transgressive nature of the space of modern wanderings.
 
REFERENCES (30)
1.
Bajor, W. (2016). Idee wolności i równości w polskiej kulturze politycznej doby średniowiecza. W: L. Korporowicz, P. Plichta (red.), Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
 
2.
Bernacki, Wł. (2011). Myśl polityczna I Rzeczypospolitej, Kraków: Wydawnictwo Arcana.
 
3.
Borkowska, U. (2011). Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Castells, M. (2008). Siła tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.
 
6.
Giddens, A. (2001). Nowe zasady metody socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 
7.
Giddens, A. (2002). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Goban-Klas, T. (2005). Cywilizacja medialna, Warszawa: WSiP.
 
9.
Hałas, E. (2012). Przeszłość i przyszła teraźniejszość: refleksyjna pamięć kulturowa. W: E. Hałas (red.) Kultura jako pamięć, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, s. 153–176.
 
10.
Jaskuła, S. (2016). Information Culture in Intercultural Space. Moderation of Values, „Politeja – Jagiellonian Cultural Studies”, nr 44, s. 183–198.
 
11.
Jemielniak, D. (2013). Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych, „Prakseologia”, nr 154, s. 97–116.
 
12.
Jemielniak, D. (2013b). Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
13.
Korporowicz, L. i in. (red.) (2017). Jagiellonian Ideas Towards Challenges of Modern Times, Kraków: Wydawnictwo Biblioteka Jagiellońska.
 
14.
Korporowicz, L. (2011). Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
15.
Korporowicz, L. (2012). Polimorficzna przestrzeń tożsamości, „Politeja – Współczesna Przestrzeń Tożsamości”, nr 20/2, s. 75–94.
 
16.
Korporowicz, L. (2017). Ku zintegrowanej teorii przestrzeni międzykulturowej, „Relacje Międzykulturowe”, nr 1(1), s. 57–82.
 
17.
Korporowicz, L. (2018). Jagiellońskie studia kulturowe jako projekt kulturoznawczy, „Relacje Międzykulturowe”, nr 1(3), s. 103–127.
 
18.
Kozielecki, J. (2002). Transgresja i kultura, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
19.
Markham, A.N. (2009). Metody, polityka i etyka reprezentacji w etnografii online, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.). Metody badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 219–256.
 
20.
Ożóg, K. (2004). Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384–1434), Kraków: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU, t. 105.
 
21.
Paleczny, T. (2010). Nowe ruchy społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
22.
Pink, D. (2005). A whole new mind: Moving from the Information Age to the Conceptual Age, New York: Riverhead Hardcover.
 
23.
Pisarek, W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
24.
Płotka, M. (2017). Miltidimentionality of the Cathegory of Action in 15th century Krakow Practicism. W: L. Korporowicz i in. (red.), Jagiellonian Ideas Towards Challenges of Modern Times, Krakow: Jagiellonian Library, s. 129–152.
 
25.
Poster, M. (2006). Information Please. Culture and Politics in the Age of Digital Machines, London: Durham.
 
26.
Scott, L., Friedman, J. (1992). Modernity and Identity, Oxford: Blackwell.
 
27.
Stalder, F. (2012). Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
28.
Urry, J. (2009). Socjologia mobilności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Wiśniewski, R. (2016). Transgresja kompetencji międzykulturowych Studium socjologiczne młodzieży akademickiej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
30.
Znaniecki, F. (2011). Relacje społeczne i role społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top