HUMANITIES
Polish defensor civitatis and his statutory competences
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Submission date: 2019-08-21
 
 
Final revision date: 2021-04-16
 
 
Acceptance date: 2021-04-20
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Agata Hiacynta Tarnacka   

Uniwersytet Jagielloński
 
 
JoMS 2021;46(1):93-110
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of the analysis was to present the institution of the Ombudsman, the legal basis on which his functioning is based, the means at his disposal and the scope of activity based on applicable legal acts.

Material and methods:
The subject of the article's consideration are legal acts that underpin the activities of the Ombudsman. The scientific methods used in the article are a dogmatic and legal as well as a historical and legal method.

Results:
The Ombudsman, when dealing with numerous requests from citizens, makes an annual assessment of the state of compliance by public authorities with human and citizen freedoms and rights, submitting this information to both Houses of Parliament. Thus, it has a real impact on the assessment of the state of law in Poland, as well as on the assessment of the degree of respect for human rights.

Conclusions:
The Office of the Ombudsman in the Polish system of state organs is, as the Constitution indicates, an independent and independent institution, and as practice also indicates, it undoubtedly belongs to the group of one of the most active non-judicial legal protection bodies.

 
REFERENCES (19)
1.
Deryng, A. (2007). Pozycja Prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej, „Biuletyn RPO – Materiały”, nr 55, Warszawa: Biuro RPO. ISSN 0860-8334.
 
2.
Deryng, A. (2014). Rzecznik Praw Obywatelskich jako wnioskodawca w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-264-4580-4.
 
3.
Garlicki, L. (1999). Polskie prawo konstytucyjne: zarys wykładu, Warszawa: Liber. ISBN 83-7206-023-1.
 
4.
Kowalska, M. (2014). Instytucja Ombudsmana jako czynnik demokratyzacji systemów państwowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, „Przegląd Politologiczny”, nr 2, s. 167–182. ISSN 1426-8876.
 
5.
Kochanowski, J. (1996). Rzecznik praw obywatelskich. II Kadencja 1992–1996, Warszawa: Biuro RPO.
 
6.
Krawiec, G. (2018). Postępowanie kontrolne prowadzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa: Biuro RPO. ISBN 978-83-65029-39-3.
 
7.
Ludwikowski, R. (2000). Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. ISBN 83-7285-001-1.
 
8.
Łętowska, E. (2008). Dwadzieścia lat później. W: M. Zubik (red.), Księga XX-lecia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, s. 19–34. Warszawa: Biuro RPO. ISBN 978-83-927049-4-2.
 
9.
Malinowska, I. (2007). Rzecznik praw obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce, Warszawa: Elipsa. ISBN 978-83-7151-786-0.
 
10.
Sawicki, P. (2018). Służby skarbowe w starożytnym Rzymie w okresie dominatu. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa (rozprawa doktorska dostępna na stronie:https://repozytorium.uwb.edu.p..., dostęp: 12.12.2020)).
 
11.
Słapczyński, T. (2019). Teoria organizacji i zarządzania a układ administracyjny. W: J. Zimmermann (red.), Pogranicze prawa administracyjnego, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 373–390. ISBN 978-83-8160-886-2.
 
12.
Słapczyński, T. (2020). Teoria organizacji i zarządzania a układ administracyjny. W: J. Korczak (red.), Układ administracji publicznej, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 79–94. ISBN 978-83-8187-927-9.
 
13.
Starzewski, Ł. (2019). 20 kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich z lat 2017–2019, Wrocław: Grafpol. ISBN 978-83-65029-43-0.
 
14.
Świątkiewicz, J. (2001). Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym, Warszawa: Prawo i Praktyka Gospodarcza. ISBN 83-87611-16-6.
 
15.
Trociuk, S. (2005). Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz, Łódź: Agencja Master. ISSN 0860-8334.
 
16.
Wróbel, A. (2011). Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326413896.
 
17.
Zieliński, T. (1994). Ombudsman – możliwości i granice działania. Łódź: Agencja Master.
 
18.
Zieliński, T. (1996). Ombudsman – możliwości i granice skutecznego działania. W: Rzecznik praw obywatelskich. II Kadencja 1992–1996, Warszawa: Biuro RPO.
 
19.
Zoll, A. (2005). Rzecznik Praw Obywatelskich. Zadania konstytucyjno-prawne oraz funkcje publiczne w zakresie wspierania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA. ISBN 8388367803.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top