The image of the Russian in Poland. Sociological analysis of the phenomenon of national stereotype in the paradigm of the sociology of knowledge
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
JoMS 2017;32(1):29-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
“The images of others” play an important role in international relations, both in political and social area. They may have the form of resentment in strained relations or exist as positive stereotypes in good relations. These images translate into sympathy or antipathy, confidence or its lack towards other nationalities. Generalizations about “others” are not only an important ideological player, but they have a significant impact on consolidation of certain attitudes and opinions in social consciousness. The case of the “Russian image” is created in Poland likewise. Difficult Polish neighborhood with Russia has a long history and goes on many levels at once. The author describes dynamics of changes in the “Russian image” in Poland and Poles’ social attitudes to Russians, basing on the theory of Zbigniew Bokszański and sociological research.
 
REFERENCES (16)
1.
Berger, P.L. (2004). Zaproszenie do socjologii, Warszawa: PWN, s. 27.
 
2.
Błuszkowski, J. (2005). Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa: Elipsa, s. 74–76.
 
3.
Błuszkowski, J. (2003). Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Warszawa: Elipsa, s. 150–152.
 
4.
Bokszański, Z. (1997). Stereotypy a kultura, Wrocław: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, s. 61.
 
5.
Dobroczyński, M. (2002). Między mocarstwami, Toruń: Adam Marszałek, s. 96–97.
 
6.
Dzierżanowski, M. (red.), (2009). Scenariusze przyszłości – Niemcy, Polska, Rosja i Europa, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 24–25.
 
7.
Gierek, E. (1974). Ku nowym osiągnięciom na socjalistycznej drodze. W trzydziestolecie Polski Ludowej, „Nowe drogi” nr 9, s. 5–13.
 
8.
Jarzyna, A., Kopeć, Z. (2014). Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 
9.
Kępiński, A. (1990). Lach i Moskal. Z dziejów stereotypów, Warszawa–Kraków: PWN, s. 24–25, 52–55.
 
10.
Korczyński, T.M. (2016). Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 97.
 
11.
Korczyński, T.M. (2014). Stereotyp narodowy a socjologia wiedzy. Przyczynek do teoretyczno-metodologicznego modelu socjologicznego badania zjawiska stereotypu narodowego w ujęciu fenomenologicznej socjologii wiedzy, Warszawa: ISKK, s. 14.
 
12.
Korzeniewska-Berczyńska, J. (2003). Obraz Włodzimierza Putina ze stereotypami Rosji w tle. W: R. Paradowski, Sz. Ossowski (red.), Polska w Rosji – Rosja w Polsce. Stosunki polityczne, Poznań: Wyd. Naukowe INPiDz UAM, s. 127–132.
 
13.
Krzywdzińska, A. (2012). Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 28.
 
14.
Mills, C.W. (2007). Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa: PWN, s. 232.
 
15.
Pajewski, J. (1992). Poza wczoraj. Wspomnienia, Poznań: Book Service, s. 239–241.
 
16.
Werblan, A. (2009). Wpływ zaszłości historycznych na stosunki polsko-rosyjskie. W: P. Bożyk (red.), Polska – Rosja. Stosunki gospodarcze 2000–2020, Warszawa: WSE-I, s. 185–186.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top