The idea of learning walk in the professionalization of the teachers’s practice
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki Uniwersytet Wrocławski
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
JoMS 2017;32(1):13-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The walk is an educational activity conducted by the cooperating teachers. It enables deep insight into the process of teaching and learning. It’s essence is the willingness of teachers to go beyond the traditional concepts of vocational training, which is based on the ability to application of theoretical knowledge in practice. The new idea implies the existence of patients improving to a specific type of reflection. Both if they occupy in the case, and after the end of a work step. This is “reflection in action” and “reflection on action”.
 
REFERENCES (10)
1.
Bartkowicz, Z., Kowaluk, M., Samujło, M. (2007). Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość, przyszłość, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 9788322726341.
 
2.
Bednarska, M., Musiał, E. (2012). O nauczycielu. Podręcznik do pedeutologii, Wrocław: Atut. ISBN 9788374328807.
 
3.
Gołębiak, B.D. (2002). Uczenie sie metodą projektów, Warszawa: WSiP.
 
4.
Grabowska, K., Kołodziej, W. (2000). Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowany poprzez wewnętrzne mierzenie jakości pracy, Białystok: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. ISBN 8391463907.
 
5.
Konarska, T. (2003). Wesprzeć wspomagającego, „Głos Nauczycielski” nr 9, s. 1–9. ISSN 0017-1263.
 
6.
Kordziński, J. (2015). Dyrektor szkoły – moderator, facylitator, coach, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326479649.
 
7.
Kwiatkowska, H. (1997). Źródła inspiracji nowego myślenia o edukacji nauczycielskiej. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (red.), Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej, Warszawa: WSP ZNP. ISBN 8387301000.
 
8.
Malinowska, J. (2014). Między edukacją akademicką a rynkiem pracy – rozpoznanie kompetencji przyszłych nauczycieli. W: W. Żłobicki, Transgresje w edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN 9788378507536, 9788378507550.
 
9.
Nowosad, I. (2003). Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. ISBN 8387925667.
 
10.
Śliwerski, B. (1997/1998). Potrzeby i bariery doskonalenia zawodowego nauczycieli, „Nowe w Szkole” nr 5, s. 145. ISSN 1428-5436.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top