PL EN
Idea spaceru edukacyjnego w profesjonalizacji praktyki zawodowej nauczycieli
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pedagogiki Uniwersytet Wrocławski
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
JoMS 2017;32(1):13-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Spacer edukacyjny jest działaniem prowadzonym przez współpracujących ze sobą nauczycieli. Umożliwia głęboki wgląd w proces nauczania i uczenia się. Jego istotą jest gotowość nauczycieli do wyjścia poza tradycyjną koncepcję doskonalenia zawodowego, którego podstawę stanowi umiejętność aplikacji wiedzy teoretycznej w praktyce. Nowa idea zakłada występowanie u osób doskonalących się szczególnego rodzaju refleksji. Zarówno gdy zajmują się one danym przypadkiem, jak i po zakończeniu pewnego etapu pracy. Jest to „refleksja w działaniu” i „refleksja nad działaniem”.
 
REFERENCJE (10)
1.
Bartkowicz, Z., Kowaluk, M., Samujło, M. (2007). Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość, przyszłość, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 9788322726341.
 
2.
Bednarska, M., Musiał, E. (2012). O nauczycielu. Podręcznik do pedeutologii, Wrocław: Atut. ISBN 9788374328807.
 
3.
Gołębiak, B.D. (2002). Uczenie sie metodą projektów, Warszawa: WSiP.
 
4.
Grabowska, K., Kołodziej, W. (2000). Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowany poprzez wewnętrzne mierzenie jakości pracy, Białystok: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. ISBN 8391463907.
 
5.
Konarska, T. (2003). Wesprzeć wspomagającego, „Głos Nauczycielski” nr 9, s. 1–9. ISSN 0017-1263.
 
6.
Kordziński, J. (2015). Dyrektor szkoły – moderator, facylitator, coach, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326479649.
 
7.
Kwiatkowska, H. (1997). Źródła inspiracji nowego myślenia o edukacji nauczycielskiej. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (red.), Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej, Warszawa: WSP ZNP. ISBN 8387301000.
 
8.
Malinowska, J. (2014). Między edukacją akademicką a rynkiem pracy – rozpoznanie kompetencji przyszłych nauczycieli. W: W. Żłobicki, Transgresje w edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN 9788378507536, 9788378507550.
 
9.
Nowosad, I. (2003). Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. ISBN 8387925667.
 
10.
Śliwerski, B. (1997/1998). Potrzeby i bariery doskonalenia zawodowego nauczycieli, „Nowe w Szkole” nr 5, s. 145. ISSN 1428-5436.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top