Orthoepia of suprasegmental properties as a prerequisite for communication skills
 
Więcej
Ukryj
1
Pedagogická fakulta, KU Ružomberok 034 01
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
JoMS 2017;35(4):353-368
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The main objective of this study is to bring experience from the development of suprasegmental phenomena to pupils learning to read, fluently speaking with the emphasis on raising the language level and cultivating the auditory form of correct speaking and literary Slovak.
 
REFERENCJE (26)
1.
BEKÉNIOVÁ , Ľ. (2010). Kultivovanie jazyka a reči detského recitátora, Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. ISBN 9788080523565.
 
2.
ČERTÍKOVÁ, H. (2005). Kvantita v Slovenskom rozhlase v súvislosti s ostatnými zvukovými zložkami, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
 
3.
DARŽÁGÍN, S., TRNKA, M., ŠTEFÁNIK, J. (2005). Možnosti výskumu kvantity pomocou existujúcich rečových databáz, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
 
4.
FERENĆÍKOVÁ, A. (2005). Výskum kvantity v slovenských nárečiach, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
 
5.
FINDRA, J. (1998). Jazyk, reč, človek, Bratislava: Vydavateľstvo Q 111. ISBN 808540169X.
 
6.
FINDRA, J. (2005). Kvantita: Spisovný jazyk verzus nárečia, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
 
7.
HORŇÁKOVÁ, K. a kol. (2005). Kniha o detskej reči, Bratislava: Slniečko. ISBN 8096907433.
 
8.
KAČALA, J. (1998). Spisovná slovenčina v 20. storočí, Bratislava: VEDA. ISBN 8022404977.
 
9.
KAČALA, J. (2005). Regulácia kvantity v rámci slova a tvaru, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
 
10.
KRÁLIK, Ľ. (2005). Historicko-etymologické poznámky k dištinktívnej funkcii kvantity v súčasnej spisovnej slovenčine, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
 
11.
KRÁĽ, Á. (1983). Pravidlá slovenskej výslovnosti, Bratislava: SPN. ISBN 8008003057.
 
12.
KRÁĽ, A., RÝZKOVÁ, A. (1989). Základy jazykovej kultúry, Bratislava: SPN. ISBN 8008002808.
 
13.
KRČMÉRY, Š. (1932). Melódia vety a prízvuk v slovenčine, [in:] Príloha Slovenských pohľadov, roč. XLVIII, č. 7–8.
 
14.
KVASNIČKA, L. (1995). Abeceda nášho deda, Bratislava: Mladé letá. ISBN 8006006202.
 
15.
MAJTÁN, M. (2005). Takzvaná posunutá dĺžka v južnostredoslovenských nárečiach, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
 
16.
MISLOVIČOVÁ, S. (2005). Problémy kvantity v jazykovej praxi, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
 
17.
MISTRÍK, J. (1999). Jazyk a reč, Bratislava: Mladé letá. ISBN 8006009244.
 
18.
NAVRÁTIL, L. (2005). Uplatňovanie kvantity v hovorených prejavoch, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
 
19.
ONDREJOVIČ, S. (2005). Sociolingvistické poznámky k rytmickému kráteniu, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
 
20.
PAULINY, E. (1979). Slovenská fonológia, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
 
21.
PISKUROVÁ, M. (2009). Zábavné úlohy pre prváčikov, Bratislava: Svojtka. ISBN 9788081071683.
 
22.
POVAŽAJ, M. (2005). Uplatňovanie pravidla o rytmickom krátení a niektorých kvantitatívnych alternácií, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
 
23.
SABOL, J. (2005). Historicko-synchronické morfologické a derivačné signály kvantity v slovenčine, [in:] Kvantita v spisovnej slovenčine a v slovenských nárečiach, Bratislava: VEDA. ISBN 8022408581.
 
24.
ŠTÚR, Ľ. (1986). Dielo I, Bratislava: Tatran.
 
25.
ŠUPŠÁKOVÁ, B. (1998). Písmo a písanie, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 8022312932.
 
26.
ZÁBORSKÁ, A. (2009). Technika reči 2, Banská Bystrica: Fakulta múzických umení. ISBN 9788089078547.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top