Ocena pracy sędziów w Polsce w świetle norm międzynarodowych
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2015
 
 
JoMS 2015;24(1):321-331
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W świetle standardów europejskich konieczne jest wprowadzenie okresowej oceny sędziów.(Szejniuk A. 2012) Jej wprowadzenie wywołuje w środowisku sędziowskim i w doktrynie różne zdania. Dotychczasowa praca sędziów jest oceniana podczas wizytacji, lustracji, rozpoznawania skarg składanych w trybie nadzoru administracyjnego. Każdy awans sę- dziego poprzedza przegląd i szczegółowa analiza referatu. Zdaniem wielu wprowadzenie dodatkowych, permanentnych ocen jest nieuzasadnione. W obecnym stanie prawnym problemem nie jest brak okresowych ocen, lecz brak jasnych i czytelnych kryteriów awansu. Odmiennego zdania jest środowisko reprezentowane przez prezesa Sądu Najwyższego, które uważa że sędziowie powinni podlegać ocenom okresowym.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top