The educational role of the Jesuit school system
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 31-03-2015
 
JoMS 2015;24(1):301–319
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The author presents in his contribution Jesuit educational system, their educational role, study schedules, teaching time, method
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031