Miękka władza Chin – implikacje i ograniczenia
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):193-210
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dzięki bezprecedensowemu wzrostowi Chiny stały się jednym z najważniejszych graczy w stosunkach międzynarodowych. Jednak ich obecna siła opiera się niemal wyłącznie na aktywach finansowych i ekonomicznych, jedynie w niewielkim stopniu na potencjale miękkiej władzy. Ostatnie lata pokazały postępujące otwarcie Pekinu na zarządzanie swoim wizerunkiem za granicą poprzez organizację międzynarodowych imprez, rozpowszechnianie języka chińskiego i kultury oraz rosnącą aktywność dyplomatyczną. Referat ma na celu prezentację instrumentów miękkiej władzy Chin w tradycyjnych sektorach kultury, wartości politycznych i etycznych oraz polityki zagranicznej, jak również ewaluację konsekwencji i ograniczeń realizowanej strategii miękkiej władzy. W początkowej części opracowania przedstawiona jest definicja pojęcia miękkiej władzy, wraz z krótką charakterystyką zjawiska. Następnie zaprezentowane zostały główne idee chińskiej polityki zagranicznej, a następnie analiza instrumentów miękkiej władzy stosowanych przez Pekin. Pracę zamyka zestawienie konsekwencji i ograniczeń chińskiej polityki miękkiej władzy.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top