Etyka menedżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
JoMS 2016;28(1):89-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Istotnym zagadnieniem etyki menedżerskiej jest określenie jej miejsca w systemie regulującym działalność biznesu na współczesnym rynku. W działalności gospodarczej kultura towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Uwarunkowania społeczne niezależnie od możliwości prowadzenia działalności gospodarczej pozostają niezmienne. Warunkiem koniecznym do zrozumienia złożoności społeczno-kulturowej dla osiągnięcia sukcesu firmy jest konieczność współpracy pomiędzy pracodawcą i pracownikami, a także zespołami ludzkimi. Określenie systemu wartości staje się priorytetem podczas komunikowania się, a także w trakcie negocjacji. Pozwala na ocenę etyki biznesu na podstawie różnych kultur, a ponadto przyczyni się do rozwiązywania problemów w skali międzynarodowej. W XXI w. zarządzanie etyczne jest wymogiem stawianym menedżerom dla osią- gnięcia doskonałości i efektywności organizacji.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top