Media globalne i lokalne w edukacji szkolnej oraz wspieraniu kultury regionalnej
 
Więcej
Ukryj
1
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Faculty of Humanities, Department of Pedagogy
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
JoMS 2016;28(1):65-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podkreślono potrzebę uwzględnienia mediów w procesie edukacji szkolnej i pozaszkolnej, z wykorzystaniem możliwości tkwiących w mediach globalnych i lokalnych. Poddano analizie wybrane koncepcje pedagogiczne i socjologiczne dotyczące powyższych zagadnień. Przybliżono również znaczenie mediów w skali mikro w budowaniu i umacnianiu tożsamości regionalnej oraz ochronie dorobku kulturowego regionów.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top