PL EN
Instytucjonalne przeciwdziałania zagrożeniom w przestrzeni społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
JoMS 2016;30(3):193-211
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zjawisk i procesów społecznych zachodzą- cych w systemie bezpieczeństwa publicznego państwa w zakresie tworzenia się i rozwoju grup dyspozycyjnych. W ramach analitycznych koncepcji Michela Foucaulta wskazane zostały istotne uzasadnienia dla wyodrębnienia „dyspozycyjnych” struktur instytucjonalnych ukierunkowanych na ochronę cenionych społecznie zasobów i dóbr. Analiza ról pełnionych przez podmioty systemu bezpieczeństwa państwa osadzona została w nurcie badawczym socjologii grup dyspozycyjnych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top