PL EN
Grupa Wyszehradzka wobec współczesnych zagrożeń transgranicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
JoMS 2017;32(1):265-283
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problem masowego napływu imigrantów odczuły wszystkie państwa Europy. Wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej (zwłaszcza te należące do strefy Schengen) zbudowało płoty i zasieki, które mają powstrzymać ich napływ. Unii nie udało się w pełni odzyskać kontroli nad zewnętrznymi granicami, a państwa członkowskie nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie sposobów rozwiązania przedłużającego się kryzysu migracyjnego. Zwłaszcza nielegalna imigracja jest palą- cym problemem i wielkim zagrożeniem bezpieczeństwa. Państwa Grupy Wyszehradzkiej od początku kryzysu stały się krajami tranzytowymi dla nielegalnych imigrantów próbujących przedostać się do Europy Zachodniej. Sytuacja stwarza poważne zagrożenia, szczególnie transgraniczne, dla bezpieczeństwa tych państw. Chociaż występują stanowcze sprzeciwy wobec propozycji Komisji Europejskiej, Grupa Wyszehradzka dąży do porozumienia i wypracowania wspólnej strategii wobec ogarniającego Europę kryzysu. Autor analizuje reakcje, zachowania i stanowiska państw wyszehradzkich wobec powyższych problemów
 
REFERENCJE (6)
1.
Adamson, F.B . Crossing borders: International migration and national security, „International Security” Nr 31/1,July 2006. ISSN 1531-4804.
 
2.
Bajda, P. (red.) (2013). Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, Lipiec 2012 – czerwiec 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, . Warszawa .
 
3.
Castles, S., Mille, M.J. (2009). The age of migration. International population movements in the modern world, 4thed. Palgrave Mcmilan . ISBN 9780230355774.
 
4.
Morozowski, T. (2016). Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego Seria Specjalna” – Uchodźcy w Europie Nr 224.
 
5.
Wawrzusiszyn, A. (2016). Idea Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” Nr 57(1). ISSN 0239-5223.
 
6.
Wawrzusiszyn, A. (2013). Współczesne tendencje i kierunki rozwoju nielegalnej migracji. W: O. Łachacz, J. Galster (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 9788362383429.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top