The Visegrad Group in terms of the contemporary cross-border threats
 
More details
Hide details
1
Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
JoMS 2017;32(1):265-283
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problem of the mass influx of migrants affected all European countries. Many European Union Member States (especially these belonging to the Schengen zone), built fences and barbed wire that have to stop the migration flow. Union failed to fully regain the control of the external borders, and the Member States are unable to reach agreement on ways to solve the prolonging crisis of migration. Especially illegal immigration is a pressing problem and a big security risk. Visegrad Group countries from the beginning of the crisis have become transit countries for illegal migrants trying to get to Western Europe. The situation causes a serious threat, mostly related to cross-border security of these countries. Despite the firm opposition to European Commission proposals on the relocation of migrants, the Visegrad Group seeks for consensus and a common strategy against the crisis overwhelming Europe. The author analyzes the responses, behavior and position of Visegrad countries to the above problem.
 
REFERENCES (6)
1.
Adamson, F.B . Crossing borders: International migration and national security, „International Security” Nr 31/1,July 2006. ISSN 1531-4804.
 
2.
Bajda, P. (red.) (2013). Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, Lipiec 2012 – czerwiec 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, . Warszawa .
 
3.
Castles, S., Mille, M.J. (2009). The age of migration. International population movements in the modern world, 4thed. Palgrave Mcmilan . ISBN 9780230355774.
 
4.
Morozowski, T. (2016). Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego Seria Specjalna” – Uchodźcy w Europie Nr 224.
 
5.
Wawrzusiszyn, A. (2016). Idea Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” Nr 57(1). ISSN 0239-5223.
 
6.
Wawrzusiszyn, A. (2013). Współczesne tendencje i kierunki rozwoju nielegalnej migracji. W: O. Łachacz, J. Galster (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 9788362383429.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top