PL EN
PRACA ORYGINALNA
Compulsive hoarding – research, social and personal problem
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 
 
Data nadesłania: 14-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-04-2024
 
 
Data akceptacji: 15-04-2024
 
 
Data publikacji: 27-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Halina Maria Guzy-Steinke   

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 
 
JoMS 2024;56(2):155-170
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The paper discusses the syndrome of compulsive hoarding in three aspects: difficulties in defining the phenomenon, features characterising those affected, and auxiliary guidelines in working with hoarders, aimed at taking control over the urge to collect and hoard unnecessary items. The analysis focuses on the problems related to the diagnosis of affected people, the process of support for those affected and the scale of the problem. On the basis of estimates, state that there are between 1% and 2% of people in the entire population suffering from compulsive hoarding which can directly threaten their lives. This amounts to between 3 and 6 million people in the United States, between 4 and 9 million people in the European Union, and between 64 and 129 million around the world. Solutions used in Western European countries towards dysfunctional people with the use of the organisation plan showed only minimal improvement of their living conditions. Aid programmes and day care centres show that effectiveness thereof in combating hoarding is low due to the lack of the hoarder’s engagement.
 
REFERENCJE (17)
1.
Amanullah, S.K., Oomman, S., Shankar, Datta, S. (2008). Diogenes syndrome. Revisited, a paper reprinted from the German psychiatric journal http://www.gjpsy.uni-goettinge....
 
2.
Frost, R. O., Staketee, G., Williams, L. (2000). Hoarding: a community health problem. Health and Social Care in the Community, Northampton. Department of Psychology.
 
3.
Giziński, W. (1984). Syllogomania– zespół zbieractwa na podłożu patologicznym, 18(1),65. Psychiatria Polska. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 
4.
Kruszewski, T. (2017), Kolekcjonerstwo – atawistyczne zbieractwo a poczucie społecznej użyteczności. Przyczynek do psychologii posiadania, 2 (19), 73. Toruńskie Studia Bibliologiczne. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
5.
Księżopolska, A., Kotapka-Minc, S. (2005), Patologiczne zbieractwo. Opis przypadku, 14 (appendix 1/20), 106-110. Postępy Psychiatrii i Neurologii. Instytut Psychiatrii i Neurologii in Warsaw.
 
6.
MacMillan, D., Shaw, P. (1966). Senile breakdown in standards of personal and environmentalcleanli ne, 2(5521), 1032-1037. British Medical Journal.
 
7.
Majczak, A., Marmurowska-Michałowska, H. (1974). Zespół ‘zbieractwa’, 8/ 4, 439. Psychiatria Polska: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 
8.
Maliszewska, A., Banaszczyk, K., Owsiany, M., Maliszewska, P. (2018). Diogenes’ Syndrom, 8 (12), 158-162. Journal of Education, Health and Sport. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
9.
Mamzer, H. (2022). Zbieractwo zwierząt: zdrowie ludzi a zdrowie zwierząt, 97 (10). Życie weterynaryjne. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.
 
10.
Mostowska, M. (2009). Codzienność wokół skupów złomu w Warszawie, 53, 2. Kultura i Społeczeństwo. Polska Akademia Nauk.
 
11.
Möller, H. J.(2018). Możliwości i ograniczenia DSM-5 w polepszeniu rejestracji i diagnozy podmiotów podlegających, 52/ 4, 611-62. Psychiatria Polska. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 
12.
Piasek, L., Szafran, A., Wiśniewska, K., Ostańska, A., Terelak, W., Ciechański, M., Witkowska, E., Godek, G. ,Więcław, K., Stańko, K. (2023). Zrozumienie zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego – przegląd literatury, 40/1. Journal of Education, Health and Sport. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
13.
Pitt, B. (1986). Psychogeriatria: wprowadzenie do psychiatrii wieku podeszłego. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
14.
Smrokowska-Reichmann, A. (2008). Zaśmiecone życie. Syllogomania czyli patologiczne zbieractwo-objawy, przyczyny, możliwości pomocy, 9. Wspólne tematy: pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego. Dom Wydawniczo-Reklamowy Tematy.
 
15.
Senger, M., Doruch, P., Rogacka, M., Kędziora-Kornatowska, K. (2022). Objawy zbieractwa patologicznego w wybranych zaburzeniach psychicznych. Przegląd możliwości terapeutycznych, 12 (6), 51-60. Journal of Education, Health and Sport. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 
16.
Rosochacka-Gmitrzak, A. (2018). Starzenie się w miejscu zamieszkania a zakłócony performance miejsca, 19(4), 33–52. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. Uniwersytet Gdański.
 
17.
Wei-Chi Tsai, Wei-Jie Wang, Wei-Liang Chen, Yu-Tzu Tsao (2012). A case of Diogenes syndrome: clinical and ethical challges. Wiley Online Library: 9 (60): 1780-1781 https://agsournals.onlinelibra....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top