PL EN
PRACA ORYGINALNA
Pontyfikat Jana Pawła II w programie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS University, Poland
 
 
Data nadesłania: 02-10-2023
 
 
Data akceptacji: 29-04-2024
 
 
Data publikacji: 27-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Evelina Kristanova   

SWPS University, Poland
 
 
JoMS 2024;56(2):134-154
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule chciano odpowiedzieć na pytanie o rolę pontyfikatu Jana Pawła II w przekazach Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1978-1994.

Materiał i metody:
W tym celu przesłuchano wybrane audycje dostępne online w serwisie Radia Wolności. Materiał źródłowy porównano z publikacjami prasowymi w miesięczniku „Na Antenie”. Tłem do rozważań stała się dostępna literatura przedmiotu m.in. wspomnienia, korespondencje, biografie i opracowania naukowe. Do podstawowych metod zastosowanych w artykule należały analiza zawartości mediów i prasy oraz analiza krytyczna piśmiennictwa. Przydatna była również analiza porównawcza informacji zawartych w różnych źródłach.

Wyniki:
Analiza dowiodła, że emisje radiowe dotyczące osoby papieża miały nie tylko charakter religijny, społeczny i polityczny ale także kulturowy. Sporo miejsca w eterze zajęły transmisje pielgrzymek papieskich do Polski i innych państw, relacje z przemówień okolicznościowych oraz bieżące wypowiedzi głowy Kościoła o wydarzeniach w kraju.

Wnioski:
Sporo miejsca w eterze zajęły transmisje pielgrzymek papieskich do Polski i innych państw, relacje z przemówień okolicznościowych oraz bieżące wypowiedzi głowy Kościoła o wydarzeniach w kraju m.in. o NSZZ Solidarność, stanie wojennym, uwięzieniu Lecha Wałęsy, zabiciu ks. Jerzego Popiełuszki. Dziennikarze RWE zrelacjonowali zarówno wybór na Stolicę Apostolską kardynała Karola Wojtyły, jak też szczegóły zamachu w 1981 r. Propagowaną formą przekazu były jego oryginalne nagrania homilii, kazań i rozważań.

eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top