PL EN
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski wobec zagrożeń międzynarodowych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
JoMS 2016;28(1):217-232
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Realizacja założeń polityki bezpieczeństwa państwa służy zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom, praw i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku w kraju, stworzeniu niezakłóconych warunków do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju. Współczesne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego jest dynamiczne i często w istotny sposób wpływa na porządek konstytucyjny i bezpieczeństwo obywateli, a nawet je zakłóca. Istota zmian polega na przesuwaniu się punktu ciężkości z zagrożeń klasycznych na zagrożenia asymetryczne. Pojawiają się nowe zagrożenia w regionie spowodowane konfliktem rosyjsko-ukraińskim, stałym zagrożeniem jest terroryzm międzynarodowy powiązany z przestępczością transgraniczną, a globalizacja przyniosła nam kryzys finansowy. Polska stara się procesy te trafnie odczytywać, interpretować i elastycznie na nie reagować. Ten wysiłek ponosi zarówno państwo, jak i naród.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top