Agrobiznes i agrologistyka - pojęcie i specyfika
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Logistyki Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
 
 
Data nadesłania: 30-05-2018
 
 
Data akceptacji: 28-12-2018
 
 
Data publikacji: 04-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Bogdan Klepacki   

Katedra Logistyki Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
 
 
JoMS 2018;39(4):103-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono agrobiznes jako specyficzny dział gospodarki narodowej. Zdefiniowano pojęcie agrologistyki, czyli działalności logistycznej dostosowanej do specyfiki gospodarki żywnościowej. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące stanu logistyki w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego. Dokonano rozpoznania sytuacji w zakresie gospodarki zapasami i magazynowej, transportu, zarządzania informacją oraz gospodarki opakowaniami. Stwierdzono, że przemysł rolno-spożywczy napotyka problemy spowodowane rozproszeniem dostawców, stosuje zróżnicowane rozwiązania w zakresie zaopatrzenia, gospodarki zapasami, magazynowania, transportu, relacji z klientami i konsumentami, czy też wykorzystania systemów wspomagania decyzji i sieci informatycznych. Relatywnie słabo wykorzystywane są nowoczesne technologie bazujące na falach radiowych, chętniej wykorzystywane są kody kreskowe. W relacjach z klientami/partnerami dominuje kontakt telefoniczny. Wśród przedsiębiorstw posiadających systemy informatyczne dominują związane z finansami, księgowością oraz praca biurową.
 
REFERENCJE (15)
1.
Baran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T., Wicki L., (2008). Logistyka. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 9788375830101.
 
2.
Baran J., Pietrzak M.,(2010). Skala działalności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego a rozwiązania w zakresie gospodarowania zapasami. Logistyka 3 (CD).
 
3.
Baran J. (2014). Zarządzanie zapasami i magazynowanie w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. W: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW,, s. 51 – 74. ISBN 9788375835472.
 
4.
Bezat-Jarzębowska A., Jarzębowski S., (2014): Zarządzanie łańcuchem dostaw. W: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW,, s. 136 – 160. ISBN 9788375835472.
 
5.
Jałowiecki P., Wicki L., (2014). Zarządzanie informacją. W: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych., Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 103 – 136. ISBN 9788375835472.
 
6.
Klepacki B., (2011). Agrologistyka – nowe wyzwanie dla nauki i praktyki. Logistyka 3, s. 12 – 13. ISSN 1231-5478.
 
7.
Klepacki B., Wysokiński M., Jarzębowski S., (2013). Transport w gospodarstwie rolnym jako źródło kosztów logistycznych. Logistyka, nr 2, s. 25 – 27. ISSN 1231-5478.
 
8.
Klepacki B., Wicki L., (red) (2014). Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 9788375835472.
 
9.
Klepacki B., (2016). Miejsce i znaczenie logistyki w agrobiznesie. Zeszyty naukowe SGGW, Seria Ekonomika i Organizacja Logistyki, nr 1(1), s. 7 – 18. ISSN 2543-8867.
 
10.
Klepacki, B. (2014). Concept and importance of agro logistics for development of agribusiness. Conference: Carpathian Logistics Congress (CLC): Cracow, DEC 09-11, 2013 . VSB Tech Univ Ostrava; Technical Univ Kosice; TANGER Ltd. s: 14-17.
 
11.
Klepacki B. (2018). Directions of Development and the Role of Logistics in polish Economy. 19th International Scientific Conference pt. Economic Science for Rural Development, 9-11 May 2018, Jelgava.
 
12.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2017), Warszawa: GUS, s. 709.
 
13.
Rokicki T., (2014): Transport. Opakowania. W: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 74 – 102. ISBN 9788375835472.
 
14.
Szymańska E., (2014): Rachunek kosztów logistyki z zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 9788375836004.
 
15.
Wojciechowski A., (2010). Najnowsze tendencje rozwoju logistyki w Polsce i na świecie. Wieś Jutra, nr 1(138), str 29 – 35. ISSN 1507-1065.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top