Zarządzanie łańcuchami dostaw w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 27-06-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-10-2018
 
 
Data akceptacji: 04-02-2019
 
 
Data publikacji: 04-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Baran   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
JoMS 2018;39(4):217-230
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań było określenie poziomu zaawansowania procesów w łańcuchach logistycznych polskich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego

Materiał i metody:
Dane źródłowe pochodzą z badań ankietowych. W ramach badań ankiety rozesłano do 10 tys. przedsiębiorstw agrobiznesu, odpowiedzi uzyskano od 507 przedsiębiorstw , z czego do analizy wybrano 211 firm sklasyfikowanych do kluczowych branż agrobiznesu: przetwórstwa mięsa, mleka, owoców i warzyw oraz zbóż.

Wyniki:
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że poziom zaawansowania rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie logistyki wzrasta wraz z wielkością przedsiębiorstw agrobiznesu. Najbardziej rozwinięte rozwiązania w zakresie logistyki posiadają duże i średnie przedsiębiorstwa agrobiznesu, w których m.in. najczęściej funkcjonują odrębne działy logistyki, najczęściej stosuje się narzędzia wspierające planowanie zaopatrzenia i produkcji oraz stosuje się zintegrowane rozwiązania informatyczne. Mikro i małe przedsiębiorstwa agrobiznesu, które działają głównie na lokalnym rynku i posiadają mało rozbudowaną bazę dostawców oraz odbiorców często sterują zapasami i produkcją w oparciu o doświadczenie oraz zazwyczaj nie używają programów komputerowych do kompleksowego wspomagania działań logistycznych.

Wnioski:
Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że zarówno zakres jak i poziom stosowanych rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu jest bardzo zróżnicowany. Ponadto brakuje kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu łańcuchami agrobiznesu. Agrologistyka jest więc obiecującym kierunkiem zarówno w zakresie badań naukowych, jak też wdrażania konkretnych rozwiązań. Właściwe zarządzanie procesami w łańcuch dostaw pozwoli firmom agrobiznesu na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.

 
REFERENCJE (18)
1.
Baran, J. (2011). Logistyka w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Logistyka, 3, s. 17–22. ISSN 1231-5478.
 
2.
Baran, J., Wysokiński, M., Jałowiecki, P. (2011). Rozwiązania w zakresie sterowania zapasami w wybranych branżach agrobiznesu. Logistyka, 2, s. 51. ISSN 1231-5478.
 
3.
Bechtel, Ch., Jayanth, J. (1997). Supply Chain Management: A Strategic Perspective. International Journal of Logistics Management, Vol 8, No. 1, s. 15–34. ISSN 0957-4093.
 
4.
Christopher, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Warszawa: Wydawnictwo Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, s. 221–224. ISBN 8391487008.
 
5.
Cooper, M. C., Lambert, D. M., Pagh, J. D. (1997). Supply Chain Management: More than a New Name of Logistics. International Journal of Logistics Management, vol. 8, No 1, s. 1–14. ISSN 0957-4093.
 
6.
Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley Jr., C.J. (2002). Zarządzanie logistyczne, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 30. ISBN 8320813557.
 
7.
Kapusta, F. (2001). Agrobiznes w służbie potrzeb człowieka. Prace Naukowe, 901, Wrocław: Wydawnictwo AE, s. 200. ISSN 0324-8445.
 
8.
Klepacki, B. (2011). Agrologistyka – nowe wyzwanie dla nauki i praktyki. Logistyka, 3, s. 12–13. ISSN 1231-5478.
 
9.
Klepacki, B. (2016). Miejsce i znaczenie logistyki w agrobiznesie, Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Logistyki, 1, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 7–18. ISSN 2543-8867.
 
10.
Klepacki, B., Wicki, L. (red.) (2014). Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 9788375835472.
 
11.
Lambert, D.M., Pholen, T.L. (2001). Supply Chain Metrics. The International Journal of Logistic Management, vol. 12, no. 1, s. 1–19. ISSN 0957-4093.
 
12.
Piocha, S., Dyczkowska, J. (2012). Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka, 5, s. 733. ISSN 1231-5478.
 
13.
Polak, P., Tokarski, M. (1996). Znaczenie rozwoju systemu informacyjnego dla integracji łańcucha logistycznego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 7–8, s. 162. ISSN 1231-2037.
 
14.
Szudrowicz, A., Ciesielski, M. (2003). Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 210. ISBN 8389224526.
 
15.
Wicki, L., Rokicki, T. (2010). Skala działalności, obszar działania a wymagania w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego. Logistyka, 3. ISSN 1231-5478.
 
16.
Wicki, L., Jałowiecki, P. (2010). Zróżnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branżach agrobiznesu. Logistyka, 3. ISSN 1231-5478.
 
17.
Wincewicz-Bosy, M. (2013). Miejsce logistyki i łańcucha dostaw w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1 (33), s. 177–192. ISSN 1643-7772.
 
18.
Witkowski, J. (1998). Koordynacja łańcucha dostaw w wielozakładowym przedsiębiorstwie przemy-słowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 9, s. 189. ISSN 1231-2037.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top