Zasady wymierzania korekt finansowych na projekty współfinansowane ze środków UE za naruszenia prawa zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 25-01-2018
 
 
JoMS 2013;16(1):191-208
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka postępowania w  sprawie zwrotu funduszy unijnych w świetle ustawy z 2009 r. o finansach publicznych. Autor w publikacji opisuje prawne trudności istniejące przy stosowaniu przez organy administracji publicznej regulacji prawnych funkcjonujących w obowiązującym prawie unijnym, jak i krajowym. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie proceduralne, wskazując na wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne istniejące w bieżącej praktyce stosowania prawa sądów administracyjnych oraz organów administracji publicznej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top