Zarządzanie w służbach – nadzór, kontrola i koordynacja realizowana przez Koordynatora Służb Specjalnych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
JoMS 2016;29(2):283-306
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia informacje na temat działalności Koordynatora Służb Specjalnych w Polsce, w szczególności zadania szczegółowe, zadania w zakresie nadzoru, zadania w zakresie kontroli, zadania w zakresie koordynacji oraz uprawnienia. W dalszej kolejności zostaną przedstawione informacje na temat uprawnień i zadań wykonywanych przez poszczególne służby specjalne: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służ- bę Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Na zakończenie przedstawione zostaną wnioski dotyczące obowiązującego schematu współdziałania i nadzoru Koordynatora Służb Specjalnych nad działalnością poszczególnych służb specjalnych. W artykule zostały wykorzystane jedynie obowiązujące przepisy prawne, na podstawie których działa Koordynator oraz poszczególne służby specjalne, ponieważ 18 listopada 2015 r. nastąpiła istotna zmiana w obszarze nadzoru nad służ- bami specjalnymi i nie ma na ten temat aktualnej literatury.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top