Wychowanie fizyczne w pedagogice Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej Początki gimnastyki w przedszkolach polskich
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego
 
 
Data nadesłania: 28-11-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-01-2018
 
 
Data akceptacji: 16-01-2018
 
 
Data publikacji: 19-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Wiesława Leżańska   

Uniwersytet Łódzki, Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego, Łódź, Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska
 
 
JoMS 2018;36(1):11–26
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Artykuł prezentuje jedną z pierwszych koncepcji wychowania fizycznego w przedszkolu. Jest to koncepcja opracowana przez pionierkę wychowania przedszkolnego w Polsce - Marię Weryho- Radziwiłłowiczową. Prace nad metodyką wychowania fizycznego Weryho rozpoczęła już w końcu XIX wieku i prowadziła przez cały okres międzywojenny. Dlatego celem artykułu jest pokazanie ewolucji w budowanej przez M. Weryho- Radziwiłłowiczową metodyki wychowania fizycznego. Wzorując się na pierwszych, prostych rozwiązaniach Fryderyka Wilhelma Froebla, które zdominowały pracę polskich instytucji wychowania przedszkolnego do lat dwudziestych XX wieku oraz teorii wychowania fizycznego Piotra Lesgafta doprowadziła do powstania metodyki, która wychowanie fizyczne uczyniła podstawą wychowania zdrowotnego. Podstawowe założenia jej metodyki ćwiczeń ruchowych w przedszkolu uległy do dzisiaj tylko nieznacznym zmianom i udoskonaleniom.

Materiał i metody:
metoda- krytyczna analiza źródeł

Wyniki:
Analiza oryginalnych prac Marii Weryho- Radziwiłłowiczowej oraz artykułów publikowanych na łamach redagowanego przez nią, w latach 1925- 1939, czasopisma "Wychowanie Przedszkolne" w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego

Wnioski:
Działalność naukowa i praktyczna M. Weryho- Radziwiłłowiczowej dała początek polskiej metodyce wychowania fizycznego w przedszkolu. Metodyka ta stała się podstawą szeroko rozumianego wychowania zdrowotnego. Dziś wszyscy mamy świadomość, że głównym zadaniem kierowanej aktywności ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym jest wykształcenie ogólnej sprawności ruchowej jako jednego z czynników dobrego zdrowia .

 
REFERENCJE (27)
1.
Weryho M. (1887). Gimnastyka dla dzieci w wieku od lat 4 do 9. Podręcznik dla użytku rodziców i wychowawców, Warszawa.Gebethner i Wolff.
 
2.
Weryho M. (1897). W ogródku dziecięcym, „Wiek” nr 31–32.
 
3.
Weryho M. (1900). Znaczenie zabaw dziecięcych, „Zdrowie” nr 11.
 
4.
Weryho M. (1900). Jak zająć dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa.Gebethner i Wolff.
 
5.
Weryho M. (1903). Praca fizyczna potrzebą dziecka, „Kurier Warszawski” nr 315.
 
6.
Weryho M. (1938). Spacery i wycieczki, „Wychowanie Przedszkolne” R. 4, nr 5.
 
7.
Bierkowski L. (1898). Kilka słów o ważności, potrzebie i użytku gimnastyki, „Przegląd Gimnastyczny” nr 5–7.
 
8.
Bogdanowicz J. (1927a). Jak powinny małe dzieci korzystać z powietrza, „Wychowanie Przedszkolne” R 3, nr 9.
 
9.
Bogdanowicz J. (1927b). Ćwiczenia cielesne w przedszkolu, „Wychowanie Przedszkolne” R. 3, nr 9.
 
10.
Cieszyński J. (1927). Kąpiele słoneczne, „Wychowanie Przedszkolne” R. 3, nr 4.
 
11.
Doliński M. (1897). Kilka uwag o skutkach nieracjonalnej gimnastyki, „Przegląd Gimnastyczny” nr 3–8.
 
12.
F.K. (1887). Z placu wystawy higienicznej, „Kurier Poranny” nr 146.
 
13.
Jakubowiczowa M. (1928). Gimnastyka w przedszkolu, „Wychowanie Przedszkolne” R. 4, nr 4.
 
14.
Jurjewiczówna A. (1925). Powietrza i słońca dla dzieci, „Wychowanie Przedszkolne” R. 1, nr 4.
 
15.
Juriewiczówna A. (1934). Wychowanie fizyczne w przedszkolu, „Wychowanie Przedszkolne” R. 10, nr 6.
 
16.
Leżańska W. (2008). Weryho-Radziwiłłowiczowa Maria. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. VII, Warszawa: Wyd. „Żak”. ISBN 9788389501967.
 
17.
Łuniewska F. (1930). Przełom wiosenny w życiu dziecka, „Wychowanie Przedszkolne” R. 6, nr 4.
 
18.
Łuniewska F. (1934). Znaczenie słońca dla dzieci od lat 2 do 7, „Wychowanie Przedszkolne” R. 10, nr 5.
 
19.
Łuniewska F. (1937). O kąpielach słonecznych, Wychowanie Przedszkolne” R. 13, nr 5.
 
20.
Łuniewska F. (1938). Słońce i dziecko, „Wychowanie Przedszkolne” R. 14, nr 5.
 
21.
Madejski E. (1879). Gimnastyka w szkołach ludowych, instrukcja dla nauczycieli, Lwów.
 
22.
Marcinkowski T. (1988). Medycyna społeczna XIX i XX wieku, [w:] red. T. Brzeziński (red.), Historia medycyny, Warszawa: PZWL. ISBN 8320012449.
 
23.
Moliere S. (1982). Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa – życie i praca, „Wychowanie w Przedszkolu” nr 9.
 
24.
Pągowska J. (1933a). Słońce i dziecko, „Wychowanie Przedszkolne” R. 9, nr 4.
 
25.
Pągowska J. (1933b). Co zima daje dziecku, „Wychowanie Przedszkolne” R 9, nr 9.
 
26.
Puffke W. (1899). Zabawy, gimnastyka i pogadanki w szkole freblowskiej, Poznań.
 
27.
Drukarnia Dziennika Poznańskiego. Nakładem księgarni A. Cybulskiego.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031