Physical Education in Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa Pedagogy Early days of Gimnastics in Polish Preschools
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki, Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego
 
 
Submission date: 2017-11-28
 
 
Final revision date: 2018-01-09
 
 
Acceptance date: 2018-01-16
 
 
Publication date: 2018-04-19
 
 
Corresponding author
Wiesława Leżańska   

Uniwersytet Łódzki, Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego, Łódź, Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska
 
 
JoMS 2018;36(1):11-26
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The paper presents one of the first conceptions of physical education for pre-schools. It was worked out by a pioneer of preschool education in Poland - Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa. She started her work on the physical education methodology at the turn of the XIX-th century and continued this work over the whole inter-war period. Therefore, presentation of evolution of the physical education methodology developed by M. Weryho-Radziwiłowiczowa is the aim of the paper. Based on the first, simple solutions given by Fryderyka Wilhelma Froebl which dominated the workings of Polish preschool education institutions until the twenties of the XX-th century as well as on the physical education theory of Piotr Lesgaft, M. Weryho brought about come into being a methodology which physical education made a basis of health education. Fundamental assumptions of her gymnastics methodology in preschools have been corrected and improved in insignificant extent until then.

Material and methods:
critical analysis of the references

Results:
Analysis of the original works of Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa and her papers in the field of the physical and health education from years 1925-1939 published in edited by herself journal “Wychowanie Przedszkolne".

Conclusions:
Research and practical activities of Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa have given rise to development of Polish methodology of physical education in preschools. This methodology has become a basis of a broadly understood health education. Nowadays we all are aware that the main goal of the physical education in the framework of preschool education is a fitness development as a one of the good health factor.

 
REFERENCES (27)
1.
Weryho M. (1887). Gimnastyka dla dzieci w wieku od lat 4 do 9. Podręcznik dla użytku rodziców i wychowawców, Warszawa.Gebethner i Wolff.
 
2.
Weryho M. (1897). W ogródku dziecięcym, „Wiek” nr 31–32.
 
3.
Weryho M. (1900). Znaczenie zabaw dziecięcych, „Zdrowie” nr 11.
 
4.
Weryho M. (1900). Jak zająć dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa.Gebethner i Wolff.
 
5.
Weryho M. (1903). Praca fizyczna potrzebą dziecka, „Kurier Warszawski” nr 315.
 
6.
Weryho M. (1938). Spacery i wycieczki, „Wychowanie Przedszkolne” R. 4, nr 5.
 
7.
Bierkowski L. (1898). Kilka słów o ważności, potrzebie i użytku gimnastyki, „Przegląd Gimnastyczny” nr 5–7.
 
8.
Bogdanowicz J. (1927a). Jak powinny małe dzieci korzystać z powietrza, „Wychowanie Przedszkolne” R 3, nr 9.
 
9.
Bogdanowicz J. (1927b). Ćwiczenia cielesne w przedszkolu, „Wychowanie Przedszkolne” R. 3, nr 9.
 
10.
Cieszyński J. (1927). Kąpiele słoneczne, „Wychowanie Przedszkolne” R. 3, nr 4.
 
11.
Doliński M. (1897). Kilka uwag o skutkach nieracjonalnej gimnastyki, „Przegląd Gimnastyczny” nr 3–8.
 
12.
F.K. (1887). Z placu wystawy higienicznej, „Kurier Poranny” nr 146.
 
13.
Jakubowiczowa M. (1928). Gimnastyka w przedszkolu, „Wychowanie Przedszkolne” R. 4, nr 4.
 
14.
Jurjewiczówna A. (1925). Powietrza i słońca dla dzieci, „Wychowanie Przedszkolne” R. 1, nr 4.
 
15.
Juriewiczówna A. (1934). Wychowanie fizyczne w przedszkolu, „Wychowanie Przedszkolne” R. 10, nr 6.
 
16.
Leżańska W. (2008). Weryho-Radziwiłłowiczowa Maria. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. VII, Warszawa: Wyd. „Żak”. ISBN 9788389501967.
 
17.
Łuniewska F. (1930). Przełom wiosenny w życiu dziecka, „Wychowanie Przedszkolne” R. 6, nr 4.
 
18.
Łuniewska F. (1934). Znaczenie słońca dla dzieci od lat 2 do 7, „Wychowanie Przedszkolne” R. 10, nr 5.
 
19.
Łuniewska F. (1937). O kąpielach słonecznych, Wychowanie Przedszkolne” R. 13, nr 5.
 
20.
Łuniewska F. (1938). Słońce i dziecko, „Wychowanie Przedszkolne” R. 14, nr 5.
 
21.
Madejski E. (1879). Gimnastyka w szkołach ludowych, instrukcja dla nauczycieli, Lwów.
 
22.
Marcinkowski T. (1988). Medycyna społeczna XIX i XX wieku, [w:] red. T. Brzeziński (red.), Historia medycyny, Warszawa: PZWL. ISBN 8320012449.
 
23.
Moliere S. (1982). Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa – życie i praca, „Wychowanie w Przedszkolu” nr 9.
 
24.
Pągowska J. (1933a). Słońce i dziecko, „Wychowanie Przedszkolne” R. 9, nr 4.
 
25.
Pągowska J. (1933b). Co zima daje dziecku, „Wychowanie Przedszkolne” R 9, nr 9.
 
26.
Puffke W. (1899). Zabawy, gimnastyka i pogadanki w szkole freblowskiej, Poznań.
 
27.
Drukarnia Dziennika Poznańskiego. Nakładem księgarni A. Cybulskiego.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top