PL EN
PRACA ORYGINALNA
The role of a leader in shaping employee behaviour in the VUCA/BANI world
 
Więcej
Ukryj
1
WSB Merito University in Gdansk
 
2
University of Gdańsk
 
 
Data nadesłania: 07-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-05-2024
 
 
Data akceptacji: 20-05-2024
 
 
Data publikacji: 27-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Urszula Olkowicz   

WSB Merito University in Gdansk
 
 
JoMS 2024;56(2):503-534
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The challenges of the turbulent VUCA/BANI world, faced by modern organisations, have led to a different perception of the role of a leadership. The aim of this article is to identify the role of a leader in shaping employee behaviour in companies in the VUCA/BANI era.

Material and methods:
The study used a diagnostic survey method. In the first stage of the research, the questionnaire was filled in by employees of enterprises from various industries. The responses were then supplemented with the information gathered during in-depth interviews with managers of the selected organisations and further empirical analyses were conducted.

Results:
The leadership competencies necessary in crisis situations were identified thanks to an analysis of the literature on the subject and then it was examined how they influence the attitudes and behaviour of contemporary employees. The authors also diagnosed the characteristics and behaviours of leaders shaping both positive and negative attitudes as well as approaches of employees. Furthermore, the relationship between a leadership style and employee commitment was identified, and the dominant communication style in the supervisor-subordinate relationship in situations of uncertainty was determined. In addition, the authors identified the actions taken by leaders who prioritise the development of their team. The research is an attempt to answer the following question: what concept of leadership and what leadership opportunities and threats are present in contemporary organisations?

Conclusions:
The presented results may contribute to the popularisation of knowledge about leadership in the VUCA/BANI era, enrich the literature on the subject with practical issues concerning the formation of positive employee behaviour as well as contribute to further research on this issue.

 
REFERENCJE (39)
1.
Adair, J. (2007). Rozwijanie umiejętności przywódczych. ABC a Walters Kluwer Business.
 
2.
Antonakis, J., Bastardoz, N., Jacquart, P., Shamir, B. (2016). Charisma: An Ill-Defined and Ill-Measured Gift. 3(1), 293-319. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. Dostęp 15.06.2023 z https://www.annualreviews.org/....
 
3.
Avolio, B. J., Bass, B. M. (2001). Developing potential across a full range of leadership TM: Cases on transactional and transformational leadership. Psychology Press.
 
4.
Bastardoz, N., van Vugt, M. (2019). The nature of followership: Evolutionary analysis and review, 30(1), 81-95. The Leadership Quarterly.
 
5.
Brzeziński, M. (2009). Organizacja kreatywna. PWN.
 
6.
Cascio, J. (2020). Facing the age of chaos. Dostęp 20.04.2021 z https://medium.com/@cascio/fac....
 
7.
Ciuk, S. (2016). Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem. w: B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, 469-480. Walters Kluwer.
 
8.
Codreanu, A. (2016). A Vuca Action Framework For A Vuca Environment. Leadership Challenges And Solutions, 7(2), 31-38. Journal of Defence Resources Management.
 
9.
Czarkowska, L.D., Zawadzka-Jabłonowska A. (2021). Coaching jako metoda wspierająca rozwój kapitału psychologicznego liderów i pracowników w turbulentnych czasach świata VUCA. 141(4), 53-72. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 
10.
Engelbert, L.H., van Elk, M., Kandrik, M., Theeuwes, J., van Vugt, M. (2023). The effect of charismatic leaders on followers’ memory, error detection,persuasion and prosocial behavior: A cognitive science approach, 34, 1-18. The Leadership Quarterly.
 
11.
Grabo, A., Spisak, B. R. van Vugt, M. (2017). Charisma as signal: An evolutionary perspective on charismatic leadership, 28(4), 473–485. The Leadership Quarterly. Dostęp 20.06.2023 z https://www.sciencedirect.com/....
 
12.
Gros, U. (2003). Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. PWN.
 
13.
Jarosik-Michalak, A., Miętkiewicz, M., Olkowicz, J. (2022). Manging staff development during the COVID-19 pandemic, w: M. Stor (red.), Human capital management in the wandering context of events – challenges for the managerial staff, 86-97. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
14.
Kaczkowska-Serafińska, M. (2022). Badanie uwarunkowań i determinantów satysfakcji z pracy w środowisku biznesowym VUCA, 4(73), 91-106. Społeczeństwo i Polityka.
 
15.
Kafashan, S., Sparks, A., Griskevicius, V., Barclay, P. (2014). Prosocial Behavior and Social Status.. w: J.T. Cheng, J.L. Tracy, C. Anderson (red.), The Psychology of Social Status, 139–158. Springer.
 
16.
Kegan, R. (1982). The Evolving Self, Harvard University Press.
 
17.
Knights, J., Grant, D., Young, G. (2018). Leading beyond the Ego: How to Become a Transpersonal. Leader, Routledge.
 
18.
Knights J., Grant D., Young G. (2020). Developing 21st century leaders, a complete new process. We call them transpersonal leaders, 12(1), 6-21. Journal of Work Applied Management.
 
19.
Kolluru, M. (2023). The new business climate: Bani, 41, pp. 24-29. Business Strategy. E-Magazine.
 
20.
Kowalski, P. (2023). VUCA czy Bani – który model jest lepszy w hr. Dostęp 8.05.2024 z https://symfonia.pl/blog/hr/po....
 
21.
Koźmiński, A.K.., Piotrowski, W. (2004). Zarządzanie. Teoria. Praktyka, PWN.
 
22.
Lachiewicz, S., Zakrzewska-Bielawska, A. (2017). Przywództwo i style kierowania. w: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania, 395. Wyd. Nieoczywiste.
 
23.
Menaria N. (2024). Comparative analysis of VUCA and BANI frameworks, 6(2), 1-4. International Journal for Multidisciplinary Research.
 
24.
Miernik, A. (2023). Świat BANI czy świat oparty na niepewności. Dostęp 9.5.2024 z https://go.ey.com/3DBLAzC.
 
25.
Nogalski, B., Śniadecki, J. (2001). Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postepu Organizacyjnego.
 
26.
Ogbonna, E., Harris, L. (2000). Leadership style, organisational culture and performance: empirical evidence from UK companies, 11(4), 766-788. International Journal of Human Resource Management.
 
27.
Olkowicz, J., Jarosik-Michalak, A. (2022). The Role of Leadership In the COVID-19 Pandemic Crisis, 56(1), 55-63. WSB Journal of Business and Finance. Dostęp 15.06.2023 z https://sciendo.com/article/10....
 
28.
Pagonis, W.G. (2006). Przywództwo w strefie walki, w: Przywództwo w sytuacjach przełomowych, 111-134. Harvard Business Review.
 
29.
Pondy, L. (1978). Leadership-a Language Game. w: M.W. McCall jun., M.M. Lombardo (red.) Leadership: Where Else Can We Go?, 87-102. Duke University Press.
 
30.
R. Core Team (2023). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.r-project.org/.
 
31.
Robbins, S.P. (2001). Zasady zachowania w organizacji. Zysk i S-ka, Wydawnictwo s.c.
 
32.
Sidor-Rządkowska, M. (2022). VUCA czy BANI?, 159, 393-394. Organizacja i zarządzanie.
 
33.
Stoner, J.A.F., Wankel, Ch. (1996). Kierowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
34.
Stöttinger, B. (2022). BANI vs VUCA: How leadership works in the world of tomorrow. Dostęp 2.05.2024 z https://executiveacademy.at/en....
 
35.
Strategor, A. Potocki A. (red.) Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, 2002. Difin.
 
36.
Sullivan, J. (2012). VUCA: the new normal for talent management and workforce planning, Ere.net, available at: www.eremedia.com/ere/vuca-the-new-normal-for-talent-management-and-workforceplanning/.
 
37.
Tidd, J., Bessant, J. (2013). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Oficyna a Wolters Kluwer business.
 
38.
Walecka, A., Zakrzewska-Bielawska, A. (2009). Przywództwo w obliczu kryzysu przedsiębiorstwa, 3(4), 381-391. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 
39.
Zgoda, Z., Nowakowska, A., Nowakowska, L. (2017). Etyczny wymiar przywództwa w organizacji, 85, 71-79. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top