PL EN
PRACA ORYGINALNA
The possibility of using cybersex evidence in divorce proceedings in the context of proving fault for marriage breakdown from a comparative legal perspective
 
Więcej
Ukryj
1
University of Szczecin
 
2
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
 
 
Data nadesłania: 03-09-2023
 
 
Data akceptacji: 15-05-2024
 
 
Data publikacji: 27-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Klich   

University of Szczecin
 
 
JoMS 2024;56(2):480-502
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The purpose of the study is to comprehensively examine the interpretation of cybersex in the context of marital guilt, while assessing the implications and challenges of bringing such evidence to court. The article aims to navigate the interpretation and legal recognition of cybersex as grounds for divorce.

Material and methods:
The study used methods used in legal science: 1) the dogmatic method, referring to the establishment of current legal regulations governing the rules of electronic evidence, including cybersex evidence, as well as the way they are used in divorce processes and their impact on the permanent and complete breakdown of marital relations; it has a dominant character in the study due to the fact that the authors focus on the analysis of current legal regulations, as well as their practical use and application in other countries (e.g., the USA and Canada). 2) The analytical method was applied with reference to the current state of knowledge in the subject area in the body of legal science. 3) The comparative legal method is of complementary importance and relates to the analysis of legal and organizational solutions to the use of so-called illegal evidence, as well as the difficulties of conducting evidence and regulations in other countries. 4) The historical method is related to the evolution of the development of the rules of evidence in civil litigation in view of the development and spread of the use of modern technological solutions in justice.

Results:
The potential use of cybersex evidence in divorce proceedings in Civil Procedure, while complex, provides an opportunity for legal growth.

Conclusions:
Incorporating cybersex evidence in divorce proceedings brings a set of challenges, especially related to the violation of privacy rights, data protection, and the potential for cybercrime.

 
REFERENCJE (25)
1.
Agastya I.G.N., Siste K., Nasrun M.W.S, Kusumadewi I. (2020), Cybersex addiction: an overview of the development and treatment of a newly emerging disorder, Medical Journal of Indonesia, vol. 29,, Google Scholar: http://mji.ui.ac.id/journal/in....
 
2.
Białecki M. (2015), Doktryna „owoców zatrutego drzewa /fruits of the poisonous tree/ w postępowaniu cywilnym”, [in:] Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, K. Flaga – Gieruszyńska, A. Klich (ed.), Toruń.
 
3.
Białecki M. (2015), Gromadzenie dowodów sprzecznych z prawem przez strony w sprawach o rozwód i o separację, [in:] Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, D. Gil, E. Kruk (ed.), vol. 2, Lublin.
 
4.
Białecki M. (2017), Problem dowodów nielegalnych na przykładzie środków dowodowych pozyskanych z Internetu w sprawach rodzinnych, [in:] E-obywatel. E. Sprawiedliwość. E-Usługi, K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (eds.), Warsaw.
 
5.
Białecki M. (2015), Praktyka dopuszczania przez sądy dowodów zdobytych w sposób nielegalny w polskim postępowaniu cywilnym z odwołaniem się do rozwiązań amerykańskich i kanadyjskich, [in:] Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, A. Góra-Błaszczykowska (ed.), Sopot.
 
6.
Bransdorfer M. S. (1987), Miranda Right-to-Counsel Violations and the Fruit of the Poisonous Tree Doctrine, Indiana Law Journal, No. 62, https://www.repository.law.ind....
 
7.
Daneback, K., Cooper, A., Mansson, S. (2005), An Internet Study of Cybersex Participants, Archives of Sexual Behavior, Vol. 34, No. 3, pp. 321–328, DOI: 10.1007/s10508-005-3120-z.
 
8.
Daneback K,, Ross M.W., Månsson S.A. (2006), Characteristics and behaviors of sexual compulsives who use the internet for sexual purposes, Sexual Addiction & Compulsivity, vol. 13, No. 1, pp. 53 et seq., Google Scholar: https://www.tandfonline.com/do....
 
9.
Feliga P. (2023), [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I–II. Komentarz, red. T. Szanciło, Warsaw..
 
10.
Griffiths M. (2001). Sex on the internet: observations and implications for internet sex addiction, The Journal of Sex Research, vol. 38, issue 4, Google Scholar: https://www.tandfonline.com/do....
 
11.
Karolczyk B. (2012), Dopuszczalność “dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa w postępowaniu cywilnym”, Przegląd Sądowy, nr 4.
 
12.
Klich A. (2021), Electronic Communication with Public Administration in the Time of COVID-19—Poland’s Experience, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 18, no. 2, Google Scholar: https://www.mdpi.com/1660-4601....
 
13.
Klich A. (2016), [in:] Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz, J. Gołaczyński, D. Szostek (eds.), Warsaw.
 
14.
Krakowiak M. (2005), Potajemne nagranie na taśmę jako dowód w postępowaniu cywilnym, Monitor Prawniczy, No, 24, Google Scholar: http://zembrzuski.eu/wp-conten....
 
15.
Lach A. (2004), Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń.
 
16.
Laskowska A. (2003), Dowody w postępowaniu cywilnym uzyskane sprzecznie z prawem, Państwo i Prawo, No. 12.
 
17.
Niman H. (2011), Evidence in Family Law, Toronto.
 
18.
Pilich M. (2019), Moc dowodowa dokumentów elektronicznych w postępowaniu cywilnym, [in:] Studia i Analizy Sądu Najwyższego, K. Ślebzak, W. Wróbel (eds.), vol. III.
 
19.
Pitler R. M, (1968), The Fruit of the Poisonous Tree Revisited and Shepardized, California Law Review, vol. 56, issue 3, p. 579, Google Scholar: https://heinonline.org/hol-cgi....
 
20.
Schneider J. P. (2000), Effects of cybersex addiction on the family: Results of a survey, Sexual Addiction and Compulsivity, vol. 7, Google Scholar: https://api.taylorfrancis.com/....
 
21.
Schneider J. (2003), The impact of compulsive cybersex behaviours on the family, Sexual and Relationship Therapy, vol. 18, No. 3, Google Scholar: https://www.tandfonline.com/do....
 
22.
Weinstein A.M., Zolek R., Babkin A., Cohen K., Lejoyeux M. (2015), Factors predicting cybersex use and difficulties in forming intimate relationships among male and female users of cybersex, Frontiers in Psychiatry, vol. 6, Art. 54, Google Scholar: https://www.frontiersin.org/ar....
 
23.
Wengerek E. (1977), Korzystanie w postępowaniu cywilnym ze środków dowodowych uzyskanych sprzecznie z prawem, Państwo i Prawo, No. 2.
 
24.
Załucki M. (ed.) (2023), in: Kodeks cywilny. Komentarz, Warsaw, Legalis.
 
25.
Zedler F. (2017), Dowód z dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym [in:] T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan (ede.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top