Organizational culture as a key element shaping the image of the Polish Army - research report
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 
 
Data nadesłania: 03-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-11-2022
 
 
Data akceptacji: 03-11-2022
 
 
Data publikacji: 29-11-2022
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Materac   

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 
 
JoMS 2022;49(2):369-387
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The main purpose of the article was to determine whether organizational culture plays a significant role in shaping the image of the Polish Army.

Material and methods:
The main research tool was the OCAI questionnaire according to K.S Cameron and E. Quinn, based on the model of competing values. 5 uniformed organizations were deliberately selected for the research, and the diagnostic survey was conducted on a sample of 6% of Certified Uniform Classes. in the years 2020 and 2021.

Results:
It is noted that the profile of culture is a hierarchy, leadership style (situational and ministerial) and the style of leading people (autocratic) correspond to the culture of the hierarchy. Students of uniformed classes understand the organizational culture of the Polish Army by imagining service as a passion (38%). A particularly important aspect here is the authority (32%) and the history of the Polish army (31%).

Conclusions:
By making an in-depth analysis of the results presented in the charts, the authors concluded that the organizational culture profile adopted by this organization is not fully acceptable to all employees. The respondents believe that the most optimal direction of change would be towards clan culture or adhocracy. Students of mlitary calasses treat soldiers as defenders of the homeland, who are characterized by great patriotism and deep attachment to national values (81%). Communing with the culture of the Polish Army contributes to its higher rating compared to other members of the society. Students believe that the service should be a passion (38% of responses) and in 60% of the population they want to join this organization after leaving school.

 
REFERENCJE (21)
1.
Armstrong M. (2014), Zarządzanie ludźmi, Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Dom Wydawniczy Rebis.
 
2.
Bass B. M., Bass R.(2008), The Bass Handbook of Leadership. Theory, research, and managerial applications, Publishing house Free Press.
 
3.
Bush M.C. (2019), Servant Leadership in Action: How You Can Achieve Great Relationships and Results, Mt business.
 
4.
Cameron K. S., Quinn R. E. (2015), Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Wyd. II poszerzone, Wyd. Wolters Kluwer.
 
5.
Cameron K. S., Quinn R. E. (2015) , Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna.
 
6.
Dobek-Ostrowska B. (2007) , Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum.
 
7.
Figiel A. (2011), Czym jest wizerunek przedsiębiorstwa: próba zdefiniowania, Ekonomiczne Problemy Usług nr 74.
 
8.
Goleman D. (2017), Leadership that gets results, Harvard Business Review.
 
9.
Hersey P., Blanchard K. H. (2007), Management of Organizational Behavior, United States Edition.
 
10.
Klein G. (2020), Kształtowanie wizerunku Wojska Polskiego jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo, PWN.
 
11.
Knecht Z. (2005), Racjonalne Public Relations, C.H. Beck.
 
12.
Lipiński J.(2012), Podstawy Public Relations w Siłach Zbrojnych RP, Wydawnictwo AON.
 
13.
Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Piwowar-Sulej K. (2014). Kultura organizacyjna i jej wpływ na działalność projektową–studium przypadku, Koncepcje procesowe i projektowe w zarządzaniu.
 
15.
Rosiński J.(2001), Istota przywództwa – cechy przywódcze, działania, znaczące rezultaty.
 
16.
Northouse P. G. (2013), Leadership. Theory and practice, Wydawnictwo SAGE.
 
17.
Sikorski Cz. (2006), Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
18.
Szymańska A. (2005), Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Unimex.
 
19.
Tracy B., Scheelen F. (2009), Nowoczesny menedżer sprzedaży. Poważna inwestycja w strategię XXI wieku, Muza.
 
20.
Wójcik K. (2021), Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwer business.
 
21.
Wyrwicka M. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie usługowym, Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top