Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie w XXI wieku. W poszukiwaniu koncepcji nowoczesnego zarządzania"
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
JoMS 2016;29(2):419–422
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031