Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie w XXI wieku. W poszukiwaniu koncepcji nowoczesnego zarządzania"
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
JoMS 2016;29(2):419-422
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top