XVI Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka Prawa człowieka pomiędzy potrzebami a możliwo- ściami państwa i społeczności międzynarodowej Dyskusje nad prawami człowieka inspirowane współczesnymi migracjami
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
JoMS 2016;29(2):423-428
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top