Small Business Crisis Management Against a Backdrop of Risk of Losses Incurred due to Extraordinary Events
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ignatianum w Krakowie
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 
3
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Data nadesłania: 29-08-2022
 
 
Data akceptacji: 03-11-2022
 
 
Data publikacji: 29-11-2022
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Knap-Stefaniuk   

Akademia Ignatianum w Krakowie
 
 
JoMS 2022;49(2):318-331
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The aim of this paper is to evaluate the behavior of small and medium-sized enterprises against a backdrop of the risk of extraordinary events and to present the key actions to allow business continuity in the present environment. To meet the study objective, a mixed research methodology was applied. The case study was conducted on the basis of case files of the District Court in a damages action for a loss of profit brought by a small enterprise owner. The financial analysis comprised records filed in the claim for damages and was aimed to illustrate the consequences following from owner’s exclusion from business activities and to examine the compliance of the contents of the above documents with the concepts of management and quality sciences. The court proceedings, along a literature review, were used in the process of conclusion-making with the application of techniques of deduction to produce a general model of reference for proceedings regarding extraordinary events in the operation of small and medium enterprises. One of the more significant findings to emerge from this study is that the provision of business continuity conditioned, among other things, by revenues, requires solutions regarding procedures of extraordinary occurrence risk management.
 
REFERENCJE (35)
1.
Bombiak, E.,(2021). Young employee security during the COVID-19 pandemic-Polish case study, 17(1), 80-90, Journal of Human Security.
 
2.
Breznitz, D., Ornston, D., (2017). EU – Financing and Innovation in Poland, 198, European Bank for Reconstruction and Development.
 
3.
Conteras S.A. One size does not fit all: evaluating the impact of microenterprise measurement on policy evaluation, 68(3),587-613, Annals of Regional Science.
 
4.
Drucker, P.F. (2002). Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 
5.
Endrődi-Kovács V., Stukovszky T., (2022), The adoption of industry 4.0 and digitalisation of Hungarian SMEs, 44 (1), 138-158, Society and Economy.
 
6.
Gruszecki, T. (1994). Przedsiębiorca w teorii ekonomii. CEDOR, Warszawa.
 
7.
Grzenkowicz, N. et al., (2008). Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa.
 
8.
Heider A., Gerken M, Dinther N., Hülsbeck M. (2021). Business model innovation through dynamic capabilities in small and medium enterprises – Evidence from the German Mittelstand, 130, 635-645 Journal of Business Research.
 
9.
Horsz, P., Antoniuk, J.R. (2007). Podstawy prawne przedsiębiorczości. Wolters Kluwer business..
 
10.
Janasz, K., Janasz, W., Kozioł, K., Szopik-Depczyńska K. (2010). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin.
 
11.
Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. 33(7) .Educational Researcher, Accessed on 05.06.2022, https://doi.org/10.3102/001318....
 
12.
Kaczmarek, T. (2005). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin.
 
13.
Kieżun, W.(1997), Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo SGH.
 
14.
Komisja Europejska (2021), Definicja MŚP . https://ec.europa.eu/growth/sm... on 24.07.2022.
 
15.
Kuratko, D.F., Audretsch, D.B. (2022). The future of entrepreneurship: the few or the many?, 59, 269-278, Small Bus Econ, accessed on 25.07.2022 https://doi.org/10.1007/s11187....
 
16.
Materna, G. (2009). Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Wolters Kluwer.
 
17.
Ostwald, M. (2012). Podstawy optymalnego projektowania. Prezentacja. (accessed on 06.07.2022), http://sms.am.put.poznan.pl/wp....
 
18.
Parida, V., Westerberg M., Frishammar J.(2012). Inbound Open Innovation Activities in High-Tech SMEs: The Impact on Innovation Performance, 50 (2) (2012), 283-309, Journal of Small Business Management.
 
19.
Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE.
 
20.
Rausand, M., Haugen, S., (2020). Risk assessment: Theory, methods, and applications, doi: 10.1002/9781119377351.
 
21.
Sadler, Ph. (1997). Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
22.
Sadowski, A., Zajdel M. (2009). Podejście systemowe w naukach o zarządzaniu. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXX.
 
23.
Schumpeter, J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN.
 
24.
Shad, M.K.,Lai, F.-W. (2015). A Conceptual Framework for Enterprise Risk Management performance measure through Economic Value Added. , 7(2), 1-11. Global Business and Management Research: An International Journal.
 
25.
Simerson, B.K., Venn, M.L. (2010). Menedżer jako lider, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 
26.
Stanisławski, R. (2021). Determinants of innovative development and their importance for small and medium-sized enterprises in Poland’. 29,( 1), 67-68, Int. J. Innovation and Learning.
 
27.
Strużyński, M. (red.) (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE.
 
28.
Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo, PWE.
 
29.
Szczepaniak, I.(2009), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce (na przykładzie przemysłu spożywczego), (accessed on 05.07.2022), https://www.researchgate.net/p....
 
30.
Terie, A., Zio, E. (2014). Foundational Issues in Risk Assessment and Risk Management 34(7), 1164-1172. Risk Analysis, , doi: 10.1111/risa.12132.
 
31.
The Act of 18 March 2018, The Entrepreneur Law Dz.U. z 2021.0.162 consolidated version, accessed on 11.07. 2022, https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
32.
The Act of 29 September 1994, On Accounting. Dz. U.2021.0.217 consolidated version, https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
33.
von Bertalanffy, L. (1984). Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. PWE.
 
34.
Wilczyński R. (2014), Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw, 803 (66), 1-12, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.”.
 
35.
Zarębski, M. (2008). Kierunki działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVIII, z. 388.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top