Dynamic marketing capabilities in customer service on social networking sites
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
2
Islamic Azad University
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Olgierd Witczak   

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Data nadesłania: 27-06-2022
Data ostatniej rewizji: 20-10-2022
Data akceptacji: 03-11-2022
Data publikacji: 29-11-2022
 
JoMS 2022;49(2):297–317
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The article’s purpose is to identify and present the marketing practices and routines implemented on social networking sites aimed at increasing the level of customer service quality.

Material and methods:
The article is prepared based on a review of the literature on the subjects of dynamic marketing capabilities, and a diagnosis of the potential of social networking sites in customer service. The exploratory and descriptive case studies were employed to examine the level of usage by enterprises/brands (Microsoft, Netflix, Sephora) of social networking sites for customer service to find practical examples of routines which could be assigned as dynamic marketing capabilities.

Results:
Dynamic marketing capabilities (DNS) manifestations and exemplifications were retrieved from the case study analyses: • involvement of crowds in problem-solving; • 360 degrees/full service, permanent customer service enhancement; • customers’ comfort enhancement via asynchronous conversation experience; • valuable content delivery free of charge; • fulfilling customer communication expectations; • Artificial Intelligence, Augmented Reality, Machine Learning for customers service enhancement.

Conclusions:
The dynamic development of communication, including SNS, has led to changes in customer service processes. It seems that the main determinant of the changes taking place in the market is the growing role of Generation Z consumers with a new set of expectations and behaviors towards enterprises (24/7 online responsiveness, communication individualisation, partnership, Internet accessibility via different platforms etc.).

 
REFERENCJE (31)
1.
Amstrup, E. (2019), Product Marketing Manager, Dynamics 365 Customer Service, December 13, Dynamics 365 Customer Service adds Facebook Messenger capabilities. https://cloudblogs.microsoft.c... , (access: 06.05.2022).
 
2.
Aytaç, M. B., Akın, E. (2021). Hatzfeld syndrome: Narcissistic postpurchase state of mind, 38(4), pp. 369-381. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l’Administration.
 
3.
Becker H.S. (1970), Sociological work: Method and Substance, p. 143.
 
4.
Bruni, D.S., Verona, G. (2009). Dynamic marketing capabilities in science-based firms: an exploratory investigation of the pharmaceutical industry, Vol. 20, No. s1, pp. 101-117. British Journal of Management.
 
5.
Buszko, M., Krupa, D. (2018). Obsługa osób młodych w kontekście społecznej odpowiedzialności banków. No. 532, pp. 54-56. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
6.
Christopher, M. (1998). Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, p. 40. Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
7.
Czubała, A., Jonas, A., Smoleń, T., Wiktor, J. W. (2006). Marketing usług, pp. 116-117. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer.
 
8.
Digital 2022: global overview report”, https://datareportal.com/repor... , (access: 06.05.2022).
 
9.
Fang, E.E., Zou S., (2009). Antecedents and consequences of marketing dynamic capabilities in international joint ventures, Vol. 40, No. 5, pp. 742-761. Journal of International Business Studies.
 
10.
Fforde, A. (2018). Yes, but what about services: is development doctrine changing?, pp. 550-568. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d’études du développement.
 
11.
Fidel, R. (1984). The case study method: A case study, pp. 273-288. University of Washington.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
 
16.
Kolman, R. (2009) Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, p. 13, 57. Wydawictwo Placet.
 
17.
Konwar, Z., Papageorgiadis, N., Ahammad, M.F., Tian, Y., McDonald, F., Wang, Ch. (2017). Dynamic Marketing Capabilities, Foreign Ownership Modes, Sub-national Locations and the Performance of Foreign Affiliates in Developing Economies, Vol. 34, Iss. 5, p. 674. International Marketing Review.
 
18.
Lusch R. F., Vargo, S. L. (2014). Service-dominant logic as a foundation for a general theory. In: The service-dominant logic of marketing, pp. 424-438. Routledge.
 
19.
Maheepala, S. D. S. R., Warnakulasooriya, B. N. F., Yatiwella, W. B. (2015). Servitization in manufacturing Firms: A systematic literature review. In: 12th International Conference on Business Management (ICBM).
 
20.
Mitręga, M., (2020). Dynamic marketing capability – refining the concept and applying it to company innovations, Vol. 35, No. 2, pp. 193-195. Journal of Business & Industrial Marketing.
 
21.
Mitręga, M. (2016). Dynamiczne zdolności marketingowe jako obiekt badań w zarządzaniu, no. 422, p. 319. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
22.
Mitrega, M., Pfajfar, G. (2015). Business relationship process management as company dynamic capability improving relationship portfolio, Vol. 46, pp. 199-201. Industrial marketing management.
 
23.
Nadella, S. (2021). Annual Report 2021.https://www.microsoft.com/inve..., inf. of May 4th, 2022.
 
24.
Payne, A. (1996). Marketing usług, p. 218. PWE.
 
25.
Thomas, G. (2011). A typology for the case study in social science following a review of definition, discourse, and structure, No. 17(6), pp. 511-521. Qualitative Inquiry.
 
26.
Tuškej, U., Podnar, K. (2018). Consumers’ identification with corporate brands: Brand prestige, anthropomorphism and engagement in social media, p. 6. Journal of Product & Brand Management.
 
27.
Waśko, R. (2016), Wybrane aspekty różnicujące pokolenie X, Y i Z w kontekście użytkowania nowych technik i Internetu, [in:] Z. Rykl, J. Kinal, Socjologia codzienności jako niebanalności, pp. 137-141. Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko.
 
28.
Witczak, O. (2016). Potrzeby konsumentów w prosumpcji treści w serwisach społecznościowych, nr 459, pp. 199-201. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
29.
Witczak, O. (2016). Przedsiębiorstwo jako prosument mediów i serwisów społecznościowych, Tom XVII, Zeszyt 11, Część II, p. 296-299. Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
 
30.
Witczak, O. (2018). Zarządzanie marką w aspekcie rozwoju koncepcji dynamicznych zdolności marketingowych, no. 362, pp. 320-323. Studia Ekonomiczne.
 
31.
Yin, R.K. (1984). Case Study Research: Design and Methods. 1984, p. 243. Sage Publications.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031