Prawnokarna ochrona dziecka przed zjawiskiem parental trollingu
 
Więcej
Ukryj
1
Pomeranian University in Slupsk
 
 
Data nadesłania: 31-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-10-2023
 
 
Data akceptacji: 02-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Aneta Zofia Kamińska-Nawrot   

Pomeranian University in Slupsk
 
 
JoMS 2023;52(3):563-578
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych instrumentów prawnych, mających za zadanie ochronę dziecka przed nowym zjawiskiem zwanym parental trollingiem, które polega ono na rozpowszechnianiu przez rodziców w mediach społecznościowych kompromitujących ich dziecko zdjęć i filmów celem zyskania popularności, a także zwalczanie tego zjawiska poprzez jego penalizację.

Materiał i metody:
W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę piśmiennictwa, orzecznictwa, aktów prawnych, w tym w szczególności przepisów kodeksu karnego, regulujących poszczególne czyny zabronione, które mogą mieć zastosowanie wobec rodzica (ów) stosującego wobec swojego dziecka cyberprzemoc w postaci parental trollingu.

Wyniki:
Przeprowadzona analiza potwierdza, iż ustawodawca nie uregulował wprost zachowania parental trollingu. Taki stan rzeczy może powodować trudności w ocenie karnej tego zachowania, dlatego konieczne są zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Wnioski:
Wnioski de lege ferenda w zakresie rozbudowania ustawowych znamion przestępstwa dotyczącego utrwalania i rozpowszechniania wizerunku dziecka (nie tylko nagiego) oraz wprowadzenie typu kwalifikowanego przewidującego surowszą karę w sytuacji targnięcia się dziecka na własne życie.

eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top