Strategie bezpieczeństwa Unii Europejskiej w obliczu masowej migracji
 
 
Więcej
Ukryj
1
War Studies University
 
 
Data nadesłania: 31-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-10-2023
 
 
Data akceptacji: 05-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Patrycja Lipold   

War Studies University
 
 
JoMS 2023;52(3):534-562
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Niniejszy artykuł bada sposób w jaki UE reaguje na masowy, nieregularny napływ migrantów do Europy. Jego celem jest wskazanie działań o charakterze normatywnym oraz instytucjonalnym, które są podejmowane w celu zapobieżenia zjawisku nielegalnej migracji oraz określenie modelu unijnej reakcji, jaki przyjmuje się w przypadku jego wystąpienia. Praca próbuje także uściślić, czy istnieje unijna strategia bezpieczeństwa, która w sposób kompleksowy regulowałaby te kwestie. Analizie poddane zostały dokumenty, w których pojawia się tematyka nielegalnej migracji do Europy, a które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji. Artykuł eksplikuje również unijne inicjatywy, których celem było znalezienie praktycznych rozwiązań na wypadek masowego napływu migrantów.

Materiał i metody:
W niniejszej pracy dociekania badawcze zostały oparte na modelu analityczno-empirycznym. Zastosowano głównie metody jakościowe: analizę przypadków oraz eksplorację pierwotnych i wtórnych dokumentów, a także metodę syntetyczną.

Wyniki:
Wyniki wskazują, że UE nie posiada strategii bezpieczeństwa na wypadek masowej, nielegalnej migracji do Europy. Kwestia ta poruszana jest w kilku dokumentach unijnych, w których nie jest jednak głównym, wiodącym tematem. Odzwierciedla to brak konsensusu pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie wspólnej polityki migracyjnej.

Wnioski:
Końcowe wnioski wskazują, że globalizm spowodował nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, które będą wzrastać wraz ze zwiększaniem się migracji do UE, co może uczynić stworzenie wspólnej strategii priorytetową koniecznością.

 
REFERENCJE (26)
1.
Brzozowski, A. (2021). Twelve member states ask Commission to finance ‘physical barriers’ as border protection measures. Euractiv 8.10.2022. Dostęp: 13.02.2023 z https://www.euractiv.com/secti....
 
2.
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. (2022). Das Bundesamt in Zahlen 2022. Dostęp: 04.09.2023 z https://www.bamf.de/SharedDocs....
 
3.
Castles, S. (2010). Understanding global migration: A social transformation perspective, 36(10), 1565–1586. Journal of Ethnic and Migration Studies. Dostęp: 13.01.2022 z https://www.tandfonline.com/do....
 
4.
Ciger, M.I. (2022). Reasons for the Activation of the Temporary Protection Directive in 2022: A Tale of Double Standards. ASILE. 6.10.2022. Dostęp: 4.01.2022 z https://www.asileproject.eu/re....
 
5.
Duvell, F. (2011). Paths into Irregularity: The Legal and Political Construction of Unregular Migration, 13 (3): 275 – 295. European Journal of Migration and Law.
 
6.
Estevens, J. (2023). Migration crisis in the EU: developing a framework for analysis of national security and defence strategies. CMS 6, 28. Dostęp: 20.01.2023 z https://doi.org/10.1186/s40878....
 
7.
Europol. (2021). European Migrant Smuggling Centre – 5th Annual Report. Publications Office of the European Union, Luxemburg, s.12.
 
8.
Gryshova,I., Kofman, B., Petrenko, O. (2019). Migration cultures and their outcomes for national security. w Journal of Security and Sustainability Issues, Volume 8 Number 3. Dostęp: 14.01.2023 z http://doi.org/10.9770/jssi.20...).
 
9.
Johansen, A.I. (2020). The European Union’s Joint Operation Triton and EUNAVFOR MED Operation Sophia: Strategic Responses to the Migration Crisis? Roskilde Universitet.
 
10.
Kleista, O. (2022). Wer darf kommen? Dass die EU Flüchtende aus der Ukraine unbürokratisch aufnimmt, ist wichtig. Die schleichende Politisierung des Flüchtlingsschutzes ist jedoch riskant. IPG-Journal. Dostęp: 15.02.2023 z https://www.ipg-journal.de/rub....
 
11.
Komisja Europejska. (2015). The European Agenda on Security. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM(2015) 185 final. Dostęp: 15.01.2023 z https://ec.europa.eu/anti-traf....
 
12.
Komisja Europejska. (2016). Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. COM(2016) 205 final. Dostęp: 20.01.2023 z http://www.eulisa.europa.eu/Ne....
 
13.
Komisja Europejska. (2020). New Pact on Migration and Asylum. Dostęp: 15.01.2023 z https://commission.europa.eu/s....
 
14.
Komisja Europejska. (2021). A renewed EU action plan against migrant smuggling (2021-2025). Brussels. 29.9.2021. COM (2021) 591 final, s.2. Dostęp: 14.01.2023 z https://home-affairs.ec.europa....
 
15.
Koser, K. (2011). When is Migration a Security Issue? Brookings, 31.03.2011. Dostęp: 15.01.2023 z https://www.brookings.edu/opin....
 
16.
Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. (2021/2022). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dostęp: 8.02.2023 z https://www.gov.pl/web/rcb/kra....
 
17.
Lemańczyk, B. (2021). Putin i Erdogan wspierają plan wysyłania migrantów z Białorusi. PAP 8.11.2021. Dostęp: 10.02.2023 z https://www.pap.pl/aktualnosci....
 
18.
Lipold, P. (2021). Próby unormowania nieregularnej migracji do Europy przez Unię Europejską. w J. Kozłowska, K. Maciąg (red.), Wyzwania i problemy społeczeństwa w XXI wieku. Tom 3, s. 110-125. Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
 
19.
Lipold, P. (2023). Zarządzanie kryzysowe w Unii Europejskiej podczas fali nielegalnej migracji w 2015 roku. w M. Falkowski, J. Pająk (red.), Wsparcie działań w operacjach wojskowych i reagowania kryzysowego. Część 3, s. 135-148. Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych.
 
20.
Neslen, A. (2014). Italian navy says it will continue refugee rescue mission despite plan to scrap it. The Guardian. 28.10.2014. Dostęp: 5.01.2023 z https://www.theguardian.com/wo....
 
21.
Rada Europejska, Rada UE. (2023). Strengthening the EU’s external borders. Dostęp: 7.01.2023 z https://www.consilium.europa.e....
 
22.
Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. (2021). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dostęp: 10.02.2023 z https://www.gov.pl/web/rcb/rap....
 
23.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2020). Dostęp: 8.02.2023 z https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok....
 
24.
Wohlfeld, M. (2014). Is Migration a Security Issue? w O. Grech, M. Wohlfeld. Migration in the Mediterranean: human rights, security and development perspectives (s. 61-77). Mediterranean Academy of Diplomatic Studies. Dostęp: 10.01.2023 z https://www.um.edu.mt/library/....
 
25.
Vietti, F., Scribner, T. (2013). Human insecurity: Understanding international migration from a human security perspective 1(1), 17–31. Journal on Migration and Human Security. Dostęp: 20.01.2023 z https://journals.sagepub.com/d....
 
26.
Völkel, J.C. (2017). When Interior Ministers play diplomats. Fatal ambiguities in Europe’s securitised migration policy. w A. Jünemann, N. Fromm, N. Scherer (red.) Fortress Europe? Challenges and Failures of Migration and Asylum Policies, s.83. Wiesbaden: Springer.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top