Nowe instrumenty finansowe a bezpieczeństwo systemu bankowego
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa
 
2
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 31-03-2015
 
 
JoMS 2015;24(1):269-286
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pieniądz jest niezbędny dla funkcjonowania nowoczesnej gospodarki. Trudno wyobrazić sobie gospodarkę rynkową funkcjonującą bez pienią dza. Środek ten podlega również ciągłemu ulepszaniu poprzez wprowadzanie innowacji produktowych. Pieniądz papierowy, będący coraz czę- ściej środkiem wirtualnym, nie ma oczywiście zabezpieczenia podobnego do systemu waluty złotej. Wolumen i innowacje produktowe mają limit jedynie w kreatywności umysłu. Intencją innowacyjnych instrumentów jest bowiem dostosowanie produktu do potrzeb użytkownika. Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel zbadanie, jak w świecie innowacji fi nansowych zachowuje się bezpieczeństwo systemu bankowego. Hipoteza robocza mówi, że w czasie kryzysu fi nansowego z pierwszej dekady XXI w. światowy system bankowy nie zawierał instrumentów gwarantujących jego bezpieczeństwo. W efekcie koniczne było dofi nansowanie olbrzymimi kwotami banków, chociaż nie uchroniło to systemu przed upadłością i wchłonięciami przez inne banki. Od tej pory nadzory wydały wiele rekomendacji w zakresie wymagań kapitałowych. Intencją tych rekomendacji jest minimalizacja ryzyka depozytariuszy
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top