Innowacje bankowe a bezpieczeństwo systemu finansowego w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa
 
2
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
JoMS 2016;30(3):263-281
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Banki w Polsce są przykładem branży, w której następuje bardzo szybka zmiana. Jest ona zauważalna nawet w skali miesięcznej. W stosunku do bankowości powstałej po zmianie systemu na początku lat 90. zmiana jest rewolucyjna. Inny system, inne banki, inne produkty, inne kanały dystrybucji, inne podejście do klienta banku, inne oczekiwania tegoż klienta. Zmiany te są efektem wprowadzanych innowacji. W ciągu ostatnich 25 lat zmianie uległa również forma pieniądza. Zmieniły się znaki pienięż- ne, dokonano denominacji, ale co najważniejsze – znaki pieniężne zostały zastąpione w znacznej części zapisem elektronicznym. Pieniądz jest niezbędny dla funkcjonowania nowoczesnej gospodarki, ale trudno wyobrazić sobie obecną gospodarkę rynkową funkcjonującą z pieniądzem w postaci sprzed dwóch dekad. Wspomniane powyżej zmiany są efektem innowacji w bankowości. System bankowy w Polsce, z jego produktami, procesami, kanałami dystrybucji i podejściem do klienta, jest w czołówce światowej. Nie tylko menedżerowie polskich banków znajdują miejsce zatrudnienia na Zachodzie, ale procedury, które miały swój początek w Polsce, znajdują zastosowanie w wielu krajach. Intencją wprowadzania innowacyjnych instrumentów jest nie tylko wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta, ale przede wszystkim zmniejszenie kosztów i ryzyka. Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel analizę bezpieczeństwa systemu bankowego, w którym ryzykowne innowacje produktowe powstają w poszczególnych bankach. Celem innowacji jest dostosowanie produktów do preferencji klientów. Produkty te są wprowadzane przez inne banki i stają się powszechne. W takim przypadku, mimo stosowania przez poszczególne banki testów warunków skrajnych i spełniania narzuconych wymogów, możliwe jest zagrożenie dla bezpieczeństwa ca- łego systemu finansowego państwa. Dzieje się tak wówczas, gdy mamy do czynienia z produktami, które nie wchodzą na bilans banku, a korzyść z ich sprzedaży odzwierciedla się w przychodzie prowizyjnym. Kredyty hipoteczne sub prime, ubezpieczenia od ryzyka za pomocą swap ryzyka kredytowego CDS, specjalne strukturyzowane produkty – to przykłady takich innowacji produktowych. W ich konsekwencji powstał kryzys finansowy z pierwszej dekady XXI w., w efekcie którego niektóre banki przestały istnieć, a inne trzeba było dofinansować olbrzymimi kwotami.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top