Non … delinquere eum, qui in dubiis quaestionibus contra fiscum … responderit. About freedom of speech of lawyers
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 14-06-2018
 
 
Data akceptacji: 12-09-2018
 
 
Data publikacji: 26-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Bronisław Sitek   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, ul. Sienkiewicza 4, 05-420 Józefów, Polska
 
 
JoMS 2018;38(3):151-162
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The subject of this study is the analysis of the text of Modestinus D. 49.14.10. This is an excerpt rarely interpreted by Romanists. The aim of this analysis is to show its significance for the author, Justinian compilers and contemporary romanists.

Material and methods:
The implementation of this goal is achieved through the application of the legal-historical and dogmatic analysis of this text. The most important, however, is the analysis of the original location by Modestyn. This will allow to show the meaning that the author gave him.

Results:
The result of these interpretive procedures is the demonstration that for Justinian an compilers it was a text guaranteeing the freedom of oral and written expression of advocates or trial lawyers in the judicial proceeding against the tax office.

Conclusions:
Thus, the fragment of Modestinus became an archetype of modern lawyer's immunity, consisting in the possibility of free discussion and argumentation during court hearings and in legal opinions.

 
REFERENCJE (27)
1.
Agudo Ruiz, A. (2006). El advocatus fisci en derecho romano, Dykinson, Madrid. ISBN 8497729218.
 
2.
Agudo Ruiz, A. (2016). Estudios de Derecho Fiscal Romano, Dykinson, Madrid 2016. ISBN 9788490857441.
 
3.
Alpers, M. (1995). Das Nachrepublikanische Finanzsystem. Fiscus und fisci in der Frühen Kaiserzeit, De Gruyter, Berlin-New York 1995. ISBN 9788490857151.
 
4.
Behrends, O. (1982). Die fraus legis: zum Gegensatz von Wortlaut-und Sinngeltung in der römischen Gesetzesinterpretation, Schwartz, Gottingen 1982. ISBN 9783509012897.
 
5.
Brunt, P.A. (1966). The Fiscus and its Development, The Journal of Roman Studies 56, pp. 75-91. ISSN 1753-528X.
 
6.
Millar, F. (1963). The fiscus in the first two centuries, The Journal of Roman Studies 53, pp. 29-42. ISSN 1753-528X.
 
7.
Ciućkowska, K. (2017). Dochodzenie roszczeń wynikających z przewlekle prowadzonego postępowania sądowego, Zeszyty Naukowe KUL 60, no 3, pp. 139-149. ISSN 0044-4405.
 
8.
Crook, J.A. (1995). Legal Advocacy in the Roman World, Duckworth, London. ISBN 0715626507.
 
9.
Dzwonkowski, H. (2018). Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck Warszawa 2018. Legalis. ISBN 9788381280006.
 
10.
Fernández de Buján, A. (2009). Ius fiscale: instrumentos de política financiera y principios informadores del sistema tributario romano, Revista de derecho UNED no 5, pp 185-210. ISSN 1886-9912.
 
11.
Greggi, M. (2008). Avoidance and abus de droit: The European Approach in Tax Law , eJournal of Tax Research 6, no. 1, pp. 23-44. ISSN 1448-2398.
 
12.
Heumann, H.G. Seckel, E. (1958). Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz.
 
13.
Hopkins, K. (2000). Rents, Taxes, Trade and the City of Rome, In: E. Lo Cascio, In Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell’economia antica (Capri 13–15 ottobre 1997), Edipuglia, Bari, pp 253–267. ISBN 8872282462.
 
14.
Kamiennik, R. (1971). Ucisk podatkowy i nadużycia ze strony administracji rzymskiej w ostatnich wiekach cesarstwa, Rocznik Lubelski 14, pp 9-38. ISSN 0080-3510.
 
15.
Kunkel, W. (2001). Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung, Bohlau Verlag, Köln, Weimar, Wien. ISBN 9783412150006.
 
16.
Kuryłowicz, M. (2005). Vicesima Hereditatum: Z historii podatku od spadków, In: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych: Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, UMCS, Lublin, pp 217-223. ISBN 8322723555.
 
17.
Lázaro Guillamón, M.C. (2017). Mediación policial y tutela judicial efectiva en la actualidad: reflexiones de una romanista, Zeszyty Naukowe KUL 3, pp. 269-279. ISSN 0044-4405.
 
18.
Lenz, H.M. (1994). Privilegia fisci, Pfaffenweiler , Trier. ISBN.
 
19.
Mańko, R., (20017). Form and Substance of Legal Continuity, Zeszyty Prawnicze UKSW 17.2, pp. 207-234. ISSN 1643-8183. E-ISSN 2353-8139.
 
20.
Palmirski, T. (2007). O różnych regułach dawnego prawa 17 tytuł 50 księgi Digestów tekst - tłumaczenie - komentarz, Zeszyty Prawnicze UKSW 7.2, p. 309. ISSN 1643-8183. E-ISSN 2353-8139.
 
21.
Pikulska-Radomska, A. (2010). Centesima rerum venalium i quinta et vicesima venalium mancipiorum: podatki od transakcji sprzedaży, In: M. Mikołajczyk et al. (ed.), O prawie i jego dziejach księgi dwie: Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w 45-lecie pracy naukowej i 70-lecie urodzin, t. I. Białystok-Katowice, pp 101-105. ISBN 9788374312264.
 
22.
Pikulska-Radomska, A. (2013). Rzymskie 'tributum ex censu' jako instrument finansowy, Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, 1(5), pp 504-520. ISSN 2080-1084.
 
23.
Sitek, B. (2009). Crimen praevaricationis. Remarks about barristers’ moral qualifications on the background of the corruptible figure of the barrister in the Ancient Rome, In: Diritto @ Storia no 8 http://www.dirittoestoria.it/8.... ISSN 18250300. ISSN 1825-0300.
 
24.
Sitek, B., (2015). In dubio magis contra fiscum est respondendum (D. 49.14.10), Studia Prawnoustrojowe 27, pp. 55-62. ISSN 1644-0412.
 
25.
Świergoń-Skok R., (2010). Organizacja służb skarbowych w sprawach podatku od spadków w państwie rzymskim, Studia Prawnoustrojowe 12, pp 243-253. ISSN 1644-0412.
 
26.
Szczerbowski, J., (2014). Roman law as an instrument for promoting equality in the Napoleonic Code, Studia Prawnoustrojowen 25, pp. 43-50. ISSN 1644-0412.
 
27.
Tarwacka, A. (2010). 'Incensus', czyli co groziło Rzymianom uchylającym się od płacenia podatków i służby w armii, Kwartalnik Prawa Publicznego 10.3, pp 173-185. ISSN 1642-9591.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top