Kształtowanie wizerunku pracodawcy z wyboru
 
Więcej
Ukryj
1
PIUMA Reklama
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):309-322
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest problematyce employer branding, stosunkowo nowej koncepcji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, obejmującej wszystkie dzia- łania podejmowane przez przedsiębiorstwo w celu budowania jego pozytywnego wizerunku i prestiżu na rynku pracy. Głównym zadaniem strategii employer branding jest zapewnienie przedsiębiorstwu wartościowych pracowników, którzy odpowiednio motywowani, zdolni są kształtować silne i długotrwałe relacje z interesariuszami zewnętrznymi. W obecnej rzeczywistości gospodarczej, w której pozyskanie i utrzymanie kompetentnych pracowników staje się kluczową umiejętnością oraz ogromnym wyzwaniem, systematycznie wzrasta zainteresowanie tematyką employer branding. Pracodawcy dostrzegają, że działania wizerunkowe przynoszą wymierne efekty, i coraz chętniej je podejmują. Celem artykułu jest wskazanie – na podstawie badań wtórnych – czynników decydujących o atrakcyjności pracodawcy oraz korzyści wynikających z posiadania długoterminowej strategii employer branding na polskim rynku.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top