PL EN
Kryzys edukacyjny a trudności szkolne dziecka powodowane przetrwałymi odruchami
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
JoMS 2016;28(1):127-140
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Odruchy pierwotne wykształcają się w życiu płodowym dziecka, odgrywają ważną rolę podczas porodu, są też obecne po urodzeniu. Ich niewygaszenie skutkuje niedojrzałością neuromotoryczną. Przejawia się ona trudnościami w rozwoju mowy, w uczeniu się oraz zaburzeniami w zachowaniu. Artykuł ukazuje zależności między pozostającymi w aktywności odruchami pierwotnymi a utrudnionym rozwojem koordynacji ruchowej, umiejętnościami słuchowymi i wzrokowymi oraz procesem nabywania mowy i języka. Ma to oczywisty związek z funkcjonowaniem dziecka w szkole. Jest ona instytucją skupiającą dzieci, młodzież i dorosłych, którzy wspólnie dążą do osiągnięć w procesie nauczania. Byłoby zatem dobrze, aby współpracowała z rodzicami i opiekunami w niwelowaniu trudności dziecka, których ono samo nie jest w stanie pokonać.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top