Korupcja – jak ją skuteczniej zwalczać
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 31-03-2017
 
JoMS 2017;32(1):339–354
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Biorąc pod uwagę fakt, że przestępstwa korupcji stanowią realne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania struktur każdego państwa, analiza tego zjawiska jest niezwykle ważna pod kątem ustalania przyczyn jego występowania oraz przewidywania obszarów, które mogą zostać objęte tą formą przestępczości. Aby analiza podjętego tematu mogła zostać przedstawiona, w pierwszej części artykułu zawarto opis przestępstw korupcyjnych ujętych w polskim systemie prawnym. W dalszej części przedstawiono stan korupcji w Polsce na bazie dostępnych danych statystycznych oraz zaprezentowano skuteczność podejmowanych działań przez uprawnione służby i organy w zwalczaniu tej formy przestępczości. W artykule omó- wiono dane statystyczne publikowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną, Prokuraturę, Żandarmerię Wojskową oraz Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. Na bazie tych informacji oraz publikowanych przez służby specjalistycznych opracowań i opinii eksperckich przeprowadzono analizę obecnego stanu zagrożenia korupcją oraz sformułowano tezy dotyczące przyczyn występowania tego zjawiska. Na koniec opracowano założenia koncepcji zmiany karania sprawców przestępstw korupcyjnych w Polsce.
 
REFERENCJE (8)
1.
Ciesielczyk, M. (2005). Przeciw korupcji, Tarnów: Witek-Druk. ISBN 8387183334.
 
2.
Gryz, J. (2010). Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa AON, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. ISBN 9788375231281.
 
3.
Kubiak, A. (2008). Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 8371716958.
 
4.
Kurczewski, J., Łaciak, B. (red.) (2000). Korupcja w życiu społecznym, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. ISBN 8386917741.
 
5.
Palka, P., Reut, M. (1999). Korupcja w nowym Kodeksie karnym, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze. ISBN 8388114204.
 
6.
Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. ISBN 9788393010233.
 
7.
Pokruszyński, W. (2009). Współczesne bezpieczeństwo narodowe, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. ISBN 8392193687.
 
8.
Wypych, M. (2003). Czym jest korupcja? Informator prawny, Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031