PL EN
Internationalization as a change of the company's socio-economic environment
 
Więcej
Ukryj
1
Lubelska Akademia WSEI
 
2
University of Warszaw, Poland
 
3
UMCS University in Lublin, Poland
 
4
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
5
Lublin University of Technology, Poland
 
 
Data nadesłania: 04-12-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Szejniuk   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):698-720
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Abstract Globalization of an enterprise is a multi-threaded and complex phenomenon, which is why there are many definitions of this concept. Most authors use it to refer to three elements: worldwide reach; worldwide homogeneity; global integration - a category of dependence and tightening international connections, means an enterprise that clearly feels the effects of events taking place in other countries, as opposed to the local market, where the foreign situation has a negligible impact on the price level, competition dynamics, demand and current fashions. Internationalization and globalization require companies to use different strategies, which depend on the company's structure, form of business, and geographical structure. However, it seems that these processes encourage enterprises to choose an operating strategy based more often on mergers, acquisitions and building strategic alliances with competitors, i.e. choosing an external path of growth and development.
 
REFERENCJE (29)
1.
Adamkiewicz-Driwiłło H. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 
2.
Adamkiewicz-Drwiłło H. (2010). Konkurecyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń,.
 
3.
Al-Aali A., Teece D.J. (2010). International Entrepreneurship and the Theory of the (Long-Lived) International Firm: A CapabilitiesPerspective, EntrepreneurshipTheory and Practice, Vol. 38(1)/2010.
 
4.
Allen I. (2016). International Entrepreneurship Theory: Past, Present and WayForward, Entrepreneurial Business and EconomicsReview, Vol. 4(4)/2016.
 
5.
Ambroziak Ł., Duchnowska E. (2019). Konkurencyjność polskiego eksportu w wymiarze jakościowo – cenowym, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
 
6.
Andersson S. (2001). International Entrepreneurship, Born Globals and the Theory of Effectuation, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 18(3)/2001.
 
7.
Angelsberger M., Kraus S., Mas-Tur A., Roig-Tierno N. (2017). International Opportunity Recognition: AnOverview, Journal of Small Business Strategy, Vol. 27(1)/2017.
 
8.
Baker, W. and Sinkula, J. M. (2009). The Complementary Effects of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation on Profitability in Small Businesses. Journal of Small Business Management, 47(4).
 
9.
Ball D., McCulloch W.H. (1991). International Business – Introduction and Essentials, Addison-Wesley Publishing Company, New York.
 
10.
Brodowska-Szewczuk J. (2009). Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej, [w:] Istota konkurencyjności, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce.
 
11.
Brudlak J. (2005). Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
12.
Christensen C. (1997). The Innovator’sDilemma. When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harvard Business School Press.
 
13.
Cieślik J. (2011). Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, PAPR, Warszawa .
 
14.
Cieślik J. (2019). Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
15.
Coviello N.E. (2006). The Network Dynamics of International New Ventures, Journal of International Business Studies, Vol. 37, Iss. 5/2006.
 
16.
Czerniak A., Bobiński A. (2018). Czempioni międzynarodowi. Jakich potrzebuje Polska, Polityka INSIGHT Warszawa.
 
17.
Czerny M., Globalizacja a rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
18.
Czubik P. (2002). Wolny handel towarami. Podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 
19.
Daszkiewicz N. (2001). Internationalisation of Firmsthrough Networks-EmpiricalEvidence from Poland, International Entrepreneurship and CorporateGrowth in VisegradCountries, Vol. 57/2001.
 
20.
Daszkiewicz N. (2016). Determinanty tempa internacjonalizacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem born globals, Studia Ekonomiczne, nr 271/2016.
 
21.
Davidsson, P. (1989). Continued entrepreneurship and small firm growth, Stockholm School of Economics, Stockholm.
 
22.
Dębiński P. H. (2003). Economic and Financial Globalization. What the Numbers Say, Observatoire de la Finance, Geneva.
 
23.
Dreher A., Gaston N., Martens P. (2008). Measuring Globalisation – Gaugingits Consequences, New York Springer, New York.
 
24.
Duliniec E. (2011). Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione-uwarunkowania i rozwój, Gospodarka Narodowa, nr 5-6/2011.
 
25.
Duliniec E. (2013). Ujęcia teoretyczne wczesnej i szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, nr 21(1-2)/2013.
 
26.
Durlauf S. N., Blume L. E. (2008). The newpalgravedictionary of economics, Vol 3, Palgrave Macmillan, New York.
 
27.
Filipescu A. , Rialp, J. (2009). Internationalisation and Technological Innovation: Empirical Evidence on Their Mutual Relationship, New Challenges to International Marketing Advances in International Marketing Vol. 20.
 
28.
Flak O. Głod G. (2009). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
29.
Wołowiec, T., Anisiewicz, U. (2022). Corporate social responsibility and an integrative vision of society – economic and social determinants. Journal of Modern Science, 1, 207-230. doi: 10.13166/jms/150756.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top