Inteligencja strategiczna w procesie myślenia i działania strategicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański
 
 
Data nadesłania: 04-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-10-2023
 
 
Data akceptacji: 06-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Marian Rybicki   

Uniwersytet Gdański
 
 
JoMS 2023;52(3):152–171
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł ma charakter teoretyczny i oparty został o studia literaturowe. Celem pracy było stworzenie koncepcji integrującej wyniki badań nad inteligencją strategiczną i myśleniem strategicznym. Przyjęta procedura badawcza obejmowała analizę i syntezę wyselekcjonowanej literatury przedmiotu. Analiza oparta była o dedukcyjny sposób rozumowania. Syntezę literatury oparto o indukcyjny sposób rozumowania. W wyniku badań literaturowych zidentyfikowano komponenty inteligencji strategicznej i myślenia strategicznego. Przedstawiono strategie behawioralne przedsiębiorstw o różnym poziomie myślenia strategicznego a także cechy przedsiębiorstw o wysokim, średnim i niskim poziomie inteligencji strategicznej. Ostatecznie przedstawiono koncepcję inteligencji strategicznej jako procesu myślenia i działania strategicznego. Wyniki badań mają znaczenie dla przyszłych dociekań dotyczących metod rozwoju inteligencji strategicznej i myślenia strategicznego w różnych kontekstach sektorowych.
 
REFERENCJE (36)
1.
Bajcar, B. (2012). Kwestionariusz psychologiczny myślenia i działania strategicznego – nowe narzędzie do pomiaru wskaźników myślenia strategicznego. Studia Psychologiczne, t. 50, nr 2, s. 5-24.
 
2.
Benito – Ostolaza, J.M., Sanchis – Lopis, J.A. (2014). Training strategic thinking: Experimental evidence. Journal of Business Research, No. 67, pp 785 – 789.
 
3.
Bonn, I. (2001). Developing strategic thinking as a core competency. Management Decision, No.39, pp. 63-71.
 
4.
Bonn, I. (2005). Improving strategic thinking: A multilevel approach. Leadership & Organizational Development Journal, No.26, pp. 336-354.
 
5.
Caputo, F. (2021). Towards a holistic view of corporate social responsibility. The antecedent role of information asymetry and cognitive distance. Emerald Publishing, Vol.50, No 3, pp.639-655.
 
6.
Dhir, Sa., Dhir., Sw., Samanta, P. (2018). Defining and developing a scale to measure strategic thinking. Foresight, Vol. 20, No. 3, pp.271-288.
 
7.
Dixit, S., Singh, S., Dhir, Sa. (2021), Antecedents of strategic thinking and its impact on competitive advantage. Journal of Indian Business Research, Vol. 13, No. 4, pp. 437-458.
 
8.
Domanowska, J. (2020). Strategiczna rola inteligencji wielorakich w procesie zarządzania wiedzą. Horyzonty Polityki, t. 11/37, s. 83-97.
 
9.
Dongping, F. (2010). The Tension Between Holism and Pluralism. Comment on Creative Holism. System Research and Behavioral Science, No. 27, pp. 200-207.
 
10.
Gardner, H. Multiple intelligence. New Horizons, New York, Basic Books.
 
11.
Goldman, E., Schlumpf, K., Scott, A.R. (2017). Combining practice and theory to assess strategic thinking. Journal of Strategy and Management, Vol.10, No.4, pp.488-504.
 
12.
Goldman, E., Scott, A.R. (2016). Competency models for assessing strategic thinking. Journal of Strategy and Management, Vol. 9, No. 3, pp. 258-280.
 
13.
Heracleus, L. (1998). Strategic thinking or strategic planning. Long Range Planning, Vol. 31, pp. 480-492.
 
14.
Karami, A., Gorzynski, R. (2021). Connection to nature and sustainability in small and medium – sized environmental organization: A dynamic strategic thinking approach. Business Strategy and the Environment, No.1, pp. 1-19.
 
15.
Khanna, T. (2014). Contextual Intelligence, Harvard Business Review, Sept., pp. 57-66.
 
16.
Leibowitz, J. (2006). Strategic Intelligence: Business Intelligence, Competitive Intelligence, and Knowledge Management. Auerbach Publications, Taylor & Francis Group.
 
17.
Levine, S., Bernard, M., Nagiel, R. (2017). Strategic Intelligence; The Cognitive Capability to Anticipate Competitor Behavior. Strategic Management Journal, Vol.12, pp. 2390-2423.
 
18.
Liedtka, J. (1998). Strategic thinking – can it be taught? Long Range Planning, No.31, pp. 120-129.
 
19.
Linkow, P. (1999). What gifted strategic thinkers do? Training and Development, Vol. 53, No.7, pp. 34-37.
 
20.
Meyer, R. (2007). Mapping the Mind of the Strategist. A Quantitative Methodology for Measuring the Strategic Beliefs of Executives. ERIM, Erasmus University, Rotterdam.
 
21.
Moon, B-J. (2012). Antecedents and outcomes of strategic thinking. Journal of Business ResearchVol.3, pp. 1 – 11.
 
22.
Nagahi, M., Hosain, N., Jaradat, R., Dayarathna, V., Keating, Ch., Goerger, S., Hamilton, M. (2021). Classification of individual managers’ system thinking skills based on different organizational ownership structures. Systems Research and Behavioral Science, Vol.1, pp. 1-16.
 
23.
Piórkowska, K., Lichtarski, J., M., Mazurek, E., Witek-Crabb, A. (2022). Myśliciel strategiczny – pomiar cech i profilowanie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, No.4, s. 107- 129.
 
24.
Pisapia, J., Morris, J.D., Cavanaugh, G., Ellington, L. (2011). The Strategic Thinking Questionnaire: Validation and Confirmation of Construct. Conference Paper. ResearchGate.
 
25.
Reece, S. (2008). Strategic thinking – Leaders vary in their approach to strategy. Executive Excellence, Vol. 25, No.19, pp.122-154.
 
26.
Romanowska, M. (2012). Metody badania strategii, [w:] Krupski R. (red.) Metody badań problemów Zarządzania. Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, s.65-78.
 
27.
Rybicki, J. (2022). Holizm w myśleniu strategicznym. Przegląd Organizacji, 1/2022, s.10-16.
 
28.
Sajdak, M. (2016). W poszukiwaniu inteligencji strategicznej, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym, Grzegorczyk S., Mierzejewska W. (red.). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s.15-26.
 
29.
Shaik, A.S., Dhir, S. (2021). Modeling of Strategic Thinking for Top Management Teams and Its Impact on Firm Performance: A System Dynamics Approach. Journal of Management Development, Vol. 40, No. 6, pp.453-485.
 
30.
Shaik, A.S. Dhir, Sa. (2020). A meta-analitical review of factors affecting the strategic thinking of an organization. Foresight, Vol. 22, No. 2, pp.144-177.
 
31.
Smitri, V., Dhir, Sa., Dhir, Sw. (2021). Strategic thinking in a professional environment: Review of the literature. Business Innovation and Research, Vol.25, No. 2.
 
32.
Srivastava, S., D’Souza, D. (2021). Measuring Strategic Thinking in Organizations. Journal of Managerial Issues, Vol. XXXIII, No. 1, pp. 90-111.
 
33.
Srivastava, S., D’Souza, D. (2020). An empirical examination of the relationship between managerial strategic thinking and absorptive capacity of the organization. Journal of Strategy and Management, Vol.13, No.1, pp.51-71.
 
34.
Sternberg, R.,J. (1999). The theory of successful intelligence. Review of General Psyhology.
 
35.
Tierra, L., A., Passador, J.L. (2018). Strategic Thinking in the Context of Complexity. System Research and Behavioral Science, Vol.35, No.6, pp. 869-883.
 
36.
Wells, J.R. (2014). Inteligencja strategiczna. Wydawnictwo REBIS, Poznań, s.103-140.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031