Hybrydowa procedura sprawdzeń osób i firm
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):479-500
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera hybrydową strukturę sprawdzeniową wypracowaną na podstawie istniejących rozwiązań z zakresu: sprawdzeń udzielania dostępu do informacji niejawnych oraz procedur wydania poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego przed przystąpieniem firm do wykonywania prac z obcokrajowcami. Hybrydowa struktura sprawdzeniowa obrazuje, iż współdziałanie odpowiednich instytucji rządowych i pozarządowych bez wzajemnego ingerowania w zakres swoich obowiązków może dać Polsce w perspektywie bardzo wymierne korzyści na wielu płaszczyznach. Przedstawiono, iż zastosowanie sprawdzonych procedur z wprowadzeniem niezbędnych poprawek do wykazanych błędów wprowadzi również stan lepszego bezpieczeństwa wobec grup przestępczych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top