NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Financial Aid for Water-Law Companies under the Polish Rural Development Programme 2014 – 2020 as an element of creating a culture of natural resources usage
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 20-01-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-10-2021
 
 
Data akceptacji: 07-10-2021
 
 
Data publikacji: 22-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Kazimierczuk   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2021;47(2):173-187
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
 
REFERENCJE (26)
1.
Błażejczyk P., Kazimierczuk M. (2018). Wymagania dotyczące posiadania nieruchomości rolnych w wybranych działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Studia Prawnoustrojowe, 39, pp. 167-180. ISSN 1644-0412.
 
2.
Budzinowski R. (2006). Przyrodniczo-techniczny czynnik rozwoju prawa rolnego, Przegląd Prawa Rolnego, 1, pp. 9-21. ISSN 1897-7626.
 
3.
Giemza K. (2016). Kształtowanie się współczesnego modelu europejskiego rolnictwa a kwestia agrarna, [in:] Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, P. Litwiniuk (edit.), Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. ISBN 978-83-919260-3-1.
 
4.
Giemza K. (2017). Wdrażanie funduszy europejskich w polskim rolnictwie na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Studia z Polityki Publicznej, 3, pp. 81-97. ISSN 2391-6389.
 
5.
Jarosiewicz M., Kozikowska K., Wujczyk M. (2011). Prawo rolne, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN : 9788326405839.
 
6.
Jeżyńska B. (2008). Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN: 978-83-227-2879-6.
 
7.
Jurcewicz A. (2019). Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, [in:] Prawo rolne, P. Czechowski (edit.), Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-8187-044-3.
 
8.
Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. (2007). Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis". ISBN 9788373346833.
 
9.
Kuś A. (2014). Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej a unijna polityka podatkowa, Studia z Polityki Publicznej, 2, pp. 79-95. ISSN 2391-6389.
 
10.
Lipińska I. (2017). Prawna ochrona unijnego rynku rolnego w oparciu o nadzwyczajne środki wparcia, Przegląd Prawa Rolnego, 1, pp. 81-95. ISSN 1897-7626.
 
11.
Lipińska I. (2019). Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej, Warszawa: Wydawnictwo Poltext. ISBN 978-83-8175-018-9.
 
12.
Lipińska I. (2017). Prawne determinanty bioasekuracji zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej i Polsce, [in:] Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, P. Litwiniuk (edit.), Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. ISBN 978-83-919260-4-8.
 
13.
Litwiniuk P. (2015). Pozycja samorządu województwa w zakresie wdrażania działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich [in:] Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich 25 lat doświadczeń - nowe wyzwania, P. Litwiniuk (edit.),Warszawa: Instytut Prawa Ustrojowego. ISBN 9788393807390.
 
14.
Litwiniuk P. (2018). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego, Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN: 9788375838176.
 
15.
Mickiewicz A., Mickiewicz B. (2014). Charakterystyczne cechy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII, pp. 153-158. ISSN 1508-3535.
 
16.
Niewiadomski A. (2019). Polityka rozwoju obszarów wiejskich, [in:] Prawo rolne, P. Czechowski (edit.), Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-8187-044-3.
 
17.
Paczuski R. (2006). Spółki wodne - cele, zadania, prawne podstawy organizacji oraz perspektywy ich rozwoju w kontekście zachodzących zmian, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora". ISBN : 9788372852816.
 
18.
Prutis S. (2009). Dobór instrumentów prawnych służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, Studia Iuridica Agraria, VII, pp. 192-203. ISSN 1642-0438.
 
19.
Rakoczy B. (2013). Wybrane problemy prawa wodnego, Warszawa: LEX - a Wolters Kluwer Business. ISBN : 9788326443978.
 
20.
Rembisz W. (2013). Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN: 978-83-628-5507-0.
 
21.
Sommer J. (2002). Spółki wodne i związki wałowe, [in:] J. Rotko (red.), Prawo wodne. Komentarz, J. Rotko (edit.), Wrocław: "Prawo Ochrony Środowiska" : Biuro Doradztwa Ekologicznego. ISBN : 8391071804.
 
22.
Spychalski M. (2004). Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich w Polsce – przewidywane korzyści i koszty w pierwszych latach członkostwa, International Journal of Management and Economics, 16, pp. 88-109. ISSN 2299-9701.
 
23.
Stankiewicz D. (2008). Polityka rozwoju rolnictwa i wsi, Studia BAS, 12, pp. 81-97. ISSN 2082-0658.
 
24.
Stoksik J. (2013). Projektowanie pomocy unijnej w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich, Studia Iuridica Agraria , XI, pp. 99-115. ISSN 1642-0438.
 
25.
Tomkiewicz E., Bocheński M. (2012). Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014–2020 w kontekście nowych wyzwań, Studia Iuridica Agraria, X, pp. 239-264. ISSN 1642-0438.
 
26.
Wigier M. (2011). Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. ISBN: 978-83-7658-179-8.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top