HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Financial Aid for Water-Law Companies under the Polish Rural Development Programme 2014 – 2020 as an element of creating a culture of natural resources usage
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2021-01-20
 
 
Final revision date: 2021-10-04
 
 
Acceptance date: 2021-10-07
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Marcin Kazimierczuk   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2021;47(2):173-187
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives This paper focuses on the normative solutions established under the Polish Rural Development Programme (RDP) 2014–2020 for the support of water-law companies involved in the protection of agricultural production against the consequences of adverse weather conditions such as flooding, partial flooding or torrential rain. Material and methods The paper aims to determine to what extent, if any, the aid ensures the continued operation of an agricultural producer (farm sustainability). In terms of methodology, the research relies chiefly on a dogmatic analysis of legal texts. Legal considerations are supplemented with statistical data under access to public information regulations. Results The study of the research material has revealed that water-law companies are more inclined to invest in the protection of the producer’s workplace when presented with favourable financial terms and clear legal regulations.With regard to operations performed by water-law companies to protect agricultural production against the effects of adverse weather conditions such as flooding, partial flooding, or excessive dampness caused by flooding or torrential rain, this aid has a narrow thematic scope and addresses the need for public intervention due to drainage and irrigation hazards. Conclusions It may be assumed that the analysed form of ex-ante support dedicated to water-law companies – “Support for investments in preventive measures for the mitigation of damage caused by probable natural disasters, adverse climatic phenomena, and catastrophic events” – ensures farm sustainability with respect to the explicitly identified risks.
 
REFERENCES (26)
1.
Błażejczyk P., Kazimierczuk M. (2018). Wymagania dotyczące posiadania nieruchomości rolnych w wybranych działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Studia Prawnoustrojowe, 39, pp. 167-180. ISSN 1644-0412.
 
2.
Budzinowski R. (2006). Przyrodniczo-techniczny czynnik rozwoju prawa rolnego, Przegląd Prawa Rolnego, 1, pp. 9-21. ISSN 1897-7626.
 
3.
Giemza K. (2016). Kształtowanie się współczesnego modelu europejskiego rolnictwa a kwestia agrarna, [in:] Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, P. Litwiniuk (edit.), Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. ISBN 978-83-919260-3-1.
 
4.
Giemza K. (2017). Wdrażanie funduszy europejskich w polskim rolnictwie na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Studia z Polityki Publicznej, 3, pp. 81-97. ISSN 2391-6389.
 
5.
Jarosiewicz M., Kozikowska K., Wujczyk M. (2011). Prawo rolne, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN : 9788326405839.
 
6.
Jeżyńska B. (2008). Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN: 978-83-227-2879-6.
 
7.
Jurcewicz A. (2019). Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, [in:] Prawo rolne, P. Czechowski (edit.), Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-8187-044-3.
 
8.
Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. (2007). Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis". ISBN 9788373346833.
 
9.
Kuś A. (2014). Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej a unijna polityka podatkowa, Studia z Polityki Publicznej, 2, pp. 79-95. ISSN 2391-6389.
 
10.
Lipińska I. (2017). Prawna ochrona unijnego rynku rolnego w oparciu o nadzwyczajne środki wparcia, Przegląd Prawa Rolnego, 1, pp. 81-95. ISSN 1897-7626.
 
11.
Lipińska I. (2019). Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej, Warszawa: Wydawnictwo Poltext. ISBN 978-83-8175-018-9.
 
12.
Lipińska I. (2017). Prawne determinanty bioasekuracji zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej i Polsce, [in:] Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, P. Litwiniuk (edit.), Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. ISBN 978-83-919260-4-8.
 
13.
Litwiniuk P. (2015). Pozycja samorządu województwa w zakresie wdrażania działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich [in:] Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich 25 lat doświadczeń - nowe wyzwania, P. Litwiniuk (edit.),Warszawa: Instytut Prawa Ustrojowego. ISBN 9788393807390.
 
14.
Litwiniuk P. (2018). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego, Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN: 9788375838176.
 
15.
Mickiewicz A., Mickiewicz B. (2014). Charakterystyczne cechy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII, pp. 153-158. ISSN 1508-3535.
 
16.
Niewiadomski A. (2019). Polityka rozwoju obszarów wiejskich, [in:] Prawo rolne, P. Czechowski (edit.), Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-8187-044-3.
 
17.
Paczuski R. (2006). Spółki wodne - cele, zadania, prawne podstawy organizacji oraz perspektywy ich rozwoju w kontekście zachodzących zmian, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora". ISBN : 9788372852816.
 
18.
Prutis S. (2009). Dobór instrumentów prawnych służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, Studia Iuridica Agraria, VII, pp. 192-203. ISSN 1642-0438.
 
19.
Rakoczy B. (2013). Wybrane problemy prawa wodnego, Warszawa: LEX - a Wolters Kluwer Business. ISBN : 9788326443978.
 
20.
Rembisz W. (2013). Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN: 978-83-628-5507-0.
 
21.
Sommer J. (2002). Spółki wodne i związki wałowe, [in:] J. Rotko (red.), Prawo wodne. Komentarz, J. Rotko (edit.), Wrocław: "Prawo Ochrony Środowiska" : Biuro Doradztwa Ekologicznego. ISBN : 8391071804.
 
22.
Spychalski M. (2004). Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich w Polsce – przewidywane korzyści i koszty w pierwszych latach członkostwa, International Journal of Management and Economics, 16, pp. 88-109. ISSN 2299-9701.
 
23.
Stankiewicz D. (2008). Polityka rozwoju rolnictwa i wsi, Studia BAS, 12, pp. 81-97. ISSN 2082-0658.
 
24.
Stoksik J. (2013). Projektowanie pomocy unijnej w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich, Studia Iuridica Agraria , XI, pp. 99-115. ISSN 1642-0438.
 
25.
Tomkiewicz E., Bocheński M. (2012). Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014–2020 w kontekście nowych wyzwań, Studia Iuridica Agraria, X, pp. 239-264. ISSN 1642-0438.
 
26.
Wigier M. (2011). Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. ISBN: 978-83-7658-179-8.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top