Dlaczego w Polsce nie będzie obowiązku jawności wynagrodzeń w ofertach pracy? Czyli o wyzwaniach dla rozwoju innowacji społecznych w procesach zarządzania ludźmi
 
Więcej
Ukryj
1
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 30-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-04-2022
 
 
Data akceptacji: 13-04-2022
 
 
Data publikacji: 31-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Konrad Kulikowski   

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
 
JoMS 2022;48(1):365-385
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W grudniu 2019 r. w Sejmie zgłoszono propozycję wprowadzenia obowiązku informowania o wysokości wynagrodzeniach na danym stanowisku w ofertach pracy. Spotkała się ona z krytyką ze strony przedstawicieli pracodawców oraz została negatywnie zaopiniowana przez Radę Ministrów. W prezentowanym tekście dokonano analizy tych krytycznych komentarzy w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie: dlaczego w Polsce nie będzie jawności wynagrodzeń w ofertach pracy?

Materiał i metody:
Przeprowadzono refleksyjną analizę tematyczną materiału źródłowego dostępnego na stronach Sejmu, w której problem jawności wynagrodzeń odniesiono nie tylko do wynagradzania, ale umiejscowiono go w szerszym kontekście teoretycznym rozwoju innowacji społecznej w procesach zarządzania ludźmi.

Wyniki:
Analiza tematyczna ujawniła siedem wyzwań dla jawności wynagrodzeń jako innowacji społecznej: 1) preferencje do zachowania statusu quo, 2) pseudo-innowacje, 3) niedopasowanie innowacji do rzeczywistości, 4) opór ze strony tych, którzy przez innowacje coś tracą, 5) opór przeciw przymusowi innowacyjności, 6) konflikt innowacji z systemem aksjonormatywnym, 7) sprzeciw innowacyjnych radykałów.

Wnioski:
Biorąc pod uwagę rozwijające się we współczesnych społeczeństwach zainteresowanie jawnością wynagrodzeń, prezentowane wyniki dostarczają nowej wiedzy przydatnej w lepszym zrozumieniu natury jawności płac oraz mogą być użyteczne podczas jej planowania i wdrażania w praktyce. Ponadto rezultaty prezentowanych badań, wychodzą poza specyficzny kontekst wynagradzania, pokazując ogólne kategorii wyzwań dla rozwoju innowacji społecznej, wnoszą tym samym wkład teoretyczny w badania nad zrozumieniem mechanizmów rozwoju innowacji społecznych.

 
REFERENCJE (29)
1.
Blanco-Ariza, A.B. i in. (2019). Social innovation in the non-profit organization framework: A review. „Social Sciences”, No. 8(8), s. 236.
 
2.
Braun, V., Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. „Qualitative Research in Sport, Exercise and Health”, No. 11(4), s. 589–597.
 
3.
Breza, E., Kaur, S., Shamdasani, Y. (2018). The morale effects of pay inequality. „The Quarterly Journal of Economics”, No. 133(2), s. 611–663.
 
4.
CBOS. (2018). Kto wie, ile zarabiamy? Stosunek Polaków do jawności dochodów. „Komunikat z Badań”, nr 58, https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... (dostęp: 11.05.2022).
 
5.
Cerf, C., Aumayr-Pintar, Ch. (2020). Member States are dawdling on gender pay transparency, Eurofund, https://www.eurofound.europa.e... (dostęp: 11.05.2022).
 
6.
Dionisio, M., de Vargas, E.R. (2020). Corporate social innovation: A systematic literature review. „International Business Review”, No. 29(2), s. 101641.
 
7.
do Adro, F., Fernandes, C.I. (2020). Social innovation: a systematic literature review and future agenda research. „International Review on Public and Nonprofit Marketing”, No. 17(1), s. 23–40.
 
8.
Downes, P.E., Choi, D. (2014). Employee reactions to pay dispersion: A typology of existing research. „Human Resource Management Review”, No. 24(1), s. 53–66.
 
9.
European Comission (2013). Guide To Social Innovation, https://www.channelmanche.com/... (dostęp: 11.05.2022).
 
10.
European Commission (2021). Pay Transparency: Commission proposes measures to ensure equal pay for equal work, https://ec.europa.eu/commissio... (dostęp: 11.05.2022).
 
11.
Marasi, S., Wall, A., Bennett, R.J. (2018). Pay openness movement: Is it merited? Does it influence more desirable employee outcomes than pay secrecy?. „Organization Management Journal”, No. 15(2), s. 58– 77.
 
12.
Mildenberger, G., Schimpf, G., Streicher, J. (2020). Social Innovation Assessment? Reflections on the impacts of social innovation on society-Outcomes of a systematic literature review. „European Public & Social Innovation Review”, No. 5(2), s. 1–13.
 
13.
Milley, P. i in. (2018). The evaluation of social innovation: A review and integration of the current empirical knowledge base. „Evaluation”, No. 24(2), s. 237–258.
 
14.
Morawiecki, M. (2020). Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 135) https://orka.sejm.gov.pl/Druki... (dostęp: 11.05.2022).
 
15.
Mumford, M.D., Moertl, P. (2003). Cases of social innovation: Lessons from two innovations in the 20th century. „Creativity Research Journal”, No. 15(2–3), s. 261–266.
 
16.
Nowell, L.S. i in. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. „International Journal of Qualitative Methods”, No. 16(1).
 
17.
Patiño-Valencia, B. i in. (2020). Towards the conceptual understanding of social innovation and inclusive innovation: a literature review. „Innovation and Development”. https://doi.org/10.1080/215793... (dostęp: 11.05.2022).
 
18.
Phills, J.A., Deiglmeier, K., Miller, D.T. (2008). Rediscovering social innovation. „Stanford Social Innovation Review”, No. 6(4), 34–43.
 
19.
Polski Ład 2021. http://polskilad.pis.org.pl/fi... (dostęp: 11.05.2022).
 
20.
Pracuj.pl (2019). Polacy o płacy. Badania Pracuj.pl, https://prowly-uploads.s3.eu-w... (dostęp: 11.05.2022).
 
21.
Pracuj.pl (2021). Pensja to podstawa. Badanie Pracuj.pl, https://media. pracuj. pl/1311... (dostęp: 11.05.2022).
 
22.
Sejm (2019a). Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Druk nr 135, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.... (dostęp: 11.05.2022).
 
23.
Sejm (2019b). Projekt ustawy zmianie ustawy – Kodeks pracy. Druk nr 135 https://orka.sejm.gov.pl/Druki... (dostęp: 11.05.2022).
 
24.
Sejm (2021). Poselski projekt ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn EW-020-492/21, http://orka.sejm.gov.pl/Druki9... (dostęp: 11.05.2022).
 
25.
Shaw, J.D. (2014). Pay Dispersion. „Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior”, No. 1, s. 521–544.
 
26.
Sztompka, P. (2003). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 
27.
The University of Auckland (b.d.). Thematic analysis – a reflexive approach, https://www.psych.auckland.ac.... (dostęp: 11.05.2022).
 
28.
Trotter, R.G., Zacur, S.R., Stickney, L.T. (2017). The new age of pay transparency. „Business Horizons”, No. 60(4), s. 529–539.
 
29.
Voorberg, W.H., Bekkers, V.J., Tummers, L.G. (2015). A systematic review of co-creation and co-production: Embarking on the social innovation journey. „Public Management Review”, No. 17(9), s. 1333–1357.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top