PL EN
Corporate social responsibility in use. The example of activity by Legnica Special Economic Zone joint-stock company, Poland
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 
2
University of Economics and Innovation in Lublin
 
 
Data nadesłania: 05-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-12-2023
 
 
Data akceptacji: 20-12-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Kos   

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 
 
JoMS 2023;53(4):540-556
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
This paper discusses the issue of corporate social responsibility, including in particular the aspect of implementation of this phenomenon in companies, paying attention to responsible and ethical conduct of business towards social groups affected by it, with the greatest possible respect for the natural environment.

Material and methods:
The dominant methods of obtaining source materials were (in addition to desk research) in-depth individual interviews in the form of a free categorized interview and extensive research of social media and other channels of distribution of Zone information. Interviews were conducted with a group of experts and managers employed in the Zone, who have considerable knowledge of the functioning of clusters and special economic zones.

Results:
Corporate social responsibility in the Legnica Special Economic Zone is a consistent effort to act ethically and contribute to economic development, while at the same time contributing to improving the quality of life of people and even local communities through various tools resulting from its organizational structure and directions of activity.

Conclusions:
The activities of the Zone for CSR are investments that benefit companies, the economy and society. Society benefits from the improvement of the state of the environment, the development of cooperation, charitable attitudes, the creation of civil society, the acquisition of new knowledge, skills and competences. In the last few years, the social responsibility activities of the Legnica Zone have been developing dynamically and depend on the company’s capital, profits, activity of management boards, as well as the commitment of employees.

 
REFERENCJE (11)
1.
Crane, A., (2008). The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. New York: Oxford.
 
2.
Drucker, P. (2001). Myśli przewodnie. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 
3.
Friedman, M. (1999). Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększenie zysków. In: G.D. Chryssides, J.H. Kaller (ed.), Wprowadzenie do etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Gosek, M. (2021), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji. Aspekty prawne, podatkowe, księgowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
 
5.
Jastrzębska, E. (2013). Społeczna odpowiedzialność liderów CSR w Polsce – wyniki badań. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 288.
 
6.
Kazimierski, J. (2013). Klastry a specjalne strefy ekonomiczne w ocenie menedżerów i kadry kierowniczej. Łódź: Zeszyty Naukowe Organizacji i Zarządzania, vol. 50.
 
7.
Łudzińska, K. (2021). Ewolucja Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – analiza retrospektywna. In: M. Żemigała (ed.), Współczesne problemy organizacji i zarządzania: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
8.
Marrewijk, M. (2003). Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: between agency and communion, Journal of Business Ethics, vol. 4.
 
9.
Pastusiak, R., Jasiniak, M. (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na przykładzie aktywności specjalnych stref ekonomicznych. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Finansów Korporacji.
 
10.
Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce–Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
11.
Żemigała, M. (2021). Społeczna odpowiedzialność biznesu – aktualne tendencje w badaniach In: M. Żemigała (ed.), Współczesne problemy organizacji i zarządzania: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top