PL EN
Attitude towards money among young adults versus positive orientation and self-esteem
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Management University of Warsaw
 
2
Polish Academy of Social Sciences and Humanities
 
3
Management Academy of Applied Sciences in Warsaw
 
 
Data nadesłania: 10-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-05-2023
 
 
Data akceptacji: 23-05-2023
 
 
Data publikacji: 29-07-2023
 
 
Autor do korespondencji
Leszek Borowiec   

Faculty of Management University of Warsaw
 
 
JoMS 2023;51(2):468-487
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
These studies investigate a relationship between positive orientation, self-esteem, and attitudes towards money in young adults. The Covid-19 pandemic has left a significant mark on the lives of many people and young adults are particularly at risk because they do not have a stable position in the labour market.

Material and methods:
The group of respondents was manually restricted to young adults, so analyses were conducted on a group of 296 people. Responses were collected online, through the Cognito Forms. Tools were used in the research: the author's sociodemographic questionnaire, the P Scale to measure the intensity of positive orientation, the Morris Rosenberg SES Self-Esteem Scale to measure self-esteem, and SPP-25 to measure attitudes towards money.

Results:
There were 2 main hypotheses in the study: hypothesis one assuming a relationship between positive orientation and attitudes toward money, and hypothesis two assuming a relationship between self-esteem and attitudes towards money. All main hypotheses were confirmed. In addition, 9 detailed hypotheses were put forward regarding the correlation of individual dimensions of attitudes towards money and positive orientation and self-esteem.

Conclusions:
Obtained results are of a practical nature and can be used, inter alia, in individual work with people who want to improve their financial situation. Research has shown that people with higher self-esteem and a greater intensity of positive orientation exhibit instrumental attitudes to a greater extent, and symbolic attitudes to a lesser extent. Young adults were the subject of the study, therefore results cannot be generalized to the entire population. It is justified to conduct research also in other age groups.

 
REFERENCJE (45)
1.
Alessandri, G., Caprara, G.V. i Tisak J. (2014). A Unified Latent Curve, Latent State-Trait Analysis of the Developmental Trajectories and Correlates of Positive Orientation, [after:] Sobol-Kwapińska M., Orientacja pozytywna - koncepcje teoretyczne i przegląd badań. „Studia Psychologiczne”, t.52, no 1, p. 77–90.
 
2.
Alessandri, Guido, Borgogni, L., Schaufeli, W. B., Caprara, G. V., Consiglio, C. (2015). From Positive Orientation to Job performance: The Role of Work Engagement and Self-efficacy Beliefs. Journal of Happiness Studies, 16(3), 767–788. DOI:10.1007/s10902-014-9533-4.
 
3.
Brzezińska, A. I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. W J. Strelau, D. Doliński (edited), Psychologia podręcznik akademicki tom 2 (pp. 95–292). Gdansk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
4.
Campos Monteiro, D. L., Peñaloza, V., Pinto, F. R., Denegri Coria, M. del C., Orellana Calderón, L. M. (2015). Attitudes towards money and motivational orientation to work in Brazilian young workers. Contaduría y Administración, 60(1), 11–30. DOI:10.1016/S0186-1042(15)72145-5.
 
5.
Caprara, G. V. (2009). Positive orientation: Turning potentials into optimal functioning. The European Health Psychologist, 11, 46–48.
 
6.
Caprara, G. V., Alessandri, G., Trommsdorff, G., Heikamp, T., Yamaguchi, S., Suzuki, F. (2012). Positive orientation across three cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 43(1), 77–83. DOI:10.1177/0022022111422257.
 
7.
Caprara, G. V., Steca, P., Alessandri, G., Abela, J. R., McWhinnie, C. M. (2010). Positive orientation: explorations on what is common to life satisfaction, self-esteem, and optimism. Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 19(1), 63–71. DOI: 10.1017/S1121189X00001615.
 
8.
Domurat, M. (2012). O różnych miarach samooceny. W W. J. Paluchowski, A. Bujacz, P. Haładziński, L. Kaczmarek (edited), Nowoczesne metody badawcze w psychologii (pp. 223–231). Poznan:Publishing House of the Faculty of Social Sciences of Adam Mickiewicz University.
 
9.
Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2(2(4)), 164–176.
 
10.
Feinberg, R. A. (1986). Credit Cards as Spending Facilitating Stimuli: A Conditioning Interpretation. Journal of Consumer Research, 13(3), 348–356.
 
11.
Galbraith, K. J. (1982). Pieniądz pochodzenie i losy. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
12.
Gąsiorowska, A. (2008). Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy. nieopublikowana rozprawa doktorska.
 
13.
Gąsiorowska, A. (2010). Biedni czy bogaci? Wpływ dochodu i postaw wobec pieniędzy na ocenę własnej sytuacji finansowej. W A. M.Zawadzka, M. Górnik-Durose (edited), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu Psychologiczne ścieżki współzależności (s. 177–193). Sopot:Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
14.
Gąsiorowska, A. (2013a). Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP. Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego. Psychologia Ekonomiczna, 3, 20–39.
 
15.
Gąsiorowska, A. (2013b). Skrócona wersja Skali postaw wobec pieniędzy ( SPP-25 ). Dobór pozycji i walidacja narzędzia. Psychologia Społeczna, tom 8 4(27), 459–478.
 
16.
Gąsiorowska, A. (2014). Psychologiczne znaczenie pieniędzy Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie? Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 
17.
Gąsiorowska, A., i Czerw, A. (2010). Jasna przyszłość naszych finansów? o związkach optymizmu i postaw wobec pieniędzy, [in:] Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych Przedsiębiorczość-Pieniądze-Konsumpcja, red. M. Goszczyńska i M. Górnik-Dourse. DifinSA, Warsaw, pp. 107–127.
 
18.
George, D., Mallery, P. (2020). IBM SPSS Statistics 26 Step by Step: A Simple Guide and Reference. New York:Routledge Taylor & Francis.
 
19.
Goldberg, H., Lewis, R. T. (1978). Money madness: The psychology of saving, spending, loving, and hating money. New York:William Morrow & Company, Inc. DOI:10.1016/0007-6813(78)90022-8.
 
20.
Greenwald, A. G., Rudman, L. A., Nosek, B. A., Banaji, M. R., Farnham, S. D., Mellott, D. S. (2002). A unified theory of implicit attitudes, stereotypes, self-esteem, and self-concept. Psychological Review, 109(1), 3–25. DOI:10.1037/0033-295X.109.1.3.
 
21.
Higgins, E. T. (1987). Self-Discrepancy: A Theory Relating Self and Affect. Psychological Review, 94(3), 319–340. DOI:10.1037/0033-295X.94.3.319.
 
22.
Hoon, L. S., Lim, V. K. G. (2001). Attitudes towards money and work – Implications for Asian management style following the economic crisis. Journal of Managerial Psychology, 16(2), 159–173. DOI:10.1108/02683940110380979.
 
23.
Juneman, Meinarno, E. A., Rahardjo, W. (2012). Symbolic Meaning of Money, Self-esteem, and Identification with Pancasila Values. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65(May 2014), 106–115. DOI:10.1016/j.sbspro.2012.11.099.
 
24.
Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A., Harlow, T. (2015). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem., [after:] M. Szpitalak i R. Polczyk, Samoocena Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow.
 
25.
Lachowicz-Tabaczek, K., Śniecińska, J. (2008). Intrapsychiczne źródła samooceny: znaczenie emocji, temperamentu i poczucia zdolnośći do działania. Czasopismo psychologiczne, 14(2), 229–246.
 
26.
Lea, S. E. G., Webley, P. (2005). Money as tool, money as drug: The biological psychology of a strong incentive. Behavioral and Brain Sciences, 29(2), 161–176. DOI:doi.org/10.1017/S0140525X06009046.
 
27.
Luna-Arocas, R., Tang, T. L. P. (2004). The Love of Money, Satisfaction, and the Protestant Work Ethic: Money Profiles Among Univesity Professors in the U.S.A. and Spain. Journal of Business Ethics, 50, 329–354. DOI:10.1023/B:BUSI.0000025081.51622.2f.
 
28.
Łaguna, M. (2007). Czy postawy wobec pieniędzy mogą sprzyjać przedsiębiorczości? Polskie Forum Psychologiczne, tom 12, no, 135–150.
 
29.
Łaguna, M., Oleś, P., Filipiuk, D. (2011). Orientacja Pozytywna I Jej Pomiar: Polska Adaptacja Skali Orientacji Pozytywnej. Studia Psychologiczne, 49(4), 47 – 54. DOI:10.2478/v10167-010-0035-7.
 
30.
Mann, M., Hosman, C. M. H., Schaalma, H. P., De Vries, N. K. (2004). Self-esteem in a broad-spectrum approach for mental health promotion. Health Education Research, 19(4), 357–372. DOI:10.1093/her/cyg041.
 
31.
Miciuk, Ł. R., Jankowski, T., Laskowska, A., Oleś, P. (2016). Positive Orientation and the Five-Factor Model. Polish Psychological Bulletin, 47(1), 141–148. DOI:10.1515/ppb-2016-0016.
 
32.
Oleś, P. K., Alessandri, G., Oleś, M., Bak, W., Jankowski, T., Laguna, M., Caprara, G. V. (2013). Positive orientation and generalized self-efficacy. Studia Psychologica, 55(1), 47–60. DOI:10.21909/sp.2013.01.620.
 
33.
Rosenberg, M. (1954). Society and the adolescent self-image. New Jersey:Princeton Univeristy Press. DOI:10.2307/2575639.
 
34.
Samuelson, P. A., Nordhaous, W. D. (2004). Ekonomia tom 2. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 
35.
Seligman, M. E. P., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5–14. DOI:10.1037//0003-066X.55.1.5.
 
36.
Sobol-Kwapińska, M. (2014). Orientacja pozytywna - koncepcje teoretyczne i przegląd badań. Studia Psychologiczne, 52(1), 77–90. DOI:10.2478/v10167-010-0079-1.
 
37.
Soman, D. (2001). Effects of payment mechanism on spending behavior: The role of rehearsal and immediacy of payments. Journal of Consumer Research, 27(4), 460–474. DOI:doi.org/10.1086/319621.
 
38.
Szpitalak, M., Polczyk, R. (2015). Samoocena Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru. Krakow:Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
39.
Tang, T. L. P., Tang, D. S. H., Luna-Arocas, R. (2005). Money profiles: The love of money, attitudes, and needs. Personnel Review, 34(5), 603–618. DOI:10.1108/00483480510612549.
 
40.
Tang, T. L. P., Tillery, K. R., Lazarevski, B., Luna-Arocas, R. (2004). The love of money and work-related attitudes: Money profiles in Macedonia. Journal of Managerial Psychology, 19(5), 542–548. DOI:10.1108/02683940410543614.
 
41.
Thomas, M., Desai, K. K., Seenivasan, S. (2011). How credit card payments increase unhealthy food purchases: Visceral regulation of vices. Journal of Consumer Research, 38(1), 126–139. DOI:10.1086/657331.
 
42.
Trzesniewski, K.H., Donnellan, M.B., Moffitt T.E., Robins R.W., Poulton R., i Caspi A. (2006). Low self-esteem during adolescence predicts poor health, criminal behavior, and limited economic prospects during adulthood. „Developmental Psychology”, t.42, no 2, pp. 381–390.
 
43.
Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdansk:Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
44.
Wąsowicz-Kiryło, G. (2014). Postawy wobec pieniędzy. Pomiar - struktura - determinanty., [after:] Psychologiczne znaczenie pieniędzy Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie?, red. A. Gąsiorowska. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warsaw.
 
45.
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi Zarys psychologii społecznej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top