PL EN
NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
An interdisciplinary approach to environmental protection: legal, economic, technological, and philosophical considerations
 
Więcej
Ukryj
1
UWM Wydział Prawa i Administracji
 
 
Data nadesłania: 18-02-2021
 
 
Data akceptacji: 30-09-2021
 
 
Data publikacji: 22-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Zębek   

UWM Wydział Prawa i Administracji
 
 
JoMS 2021;47(2):497-520
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
 
REFERENCJE (58)
1.
Arystoteles (1964). Polityka. Kraków: PWN Press.
 
2.
Adger, N.W., Brown, K., Fairbrass, J., Jordan, A., Paavola, J., Rosendo, S. and Seyfang, G. (2003). Governance for sustainability: towards a thick' analysis of environmental decision making. Environment and Planning A 35, p. 1095–1110.
 
3.
Batavia, Ch., Bruskotter, J.T. and Nelson, M.P. (2020). Pathways from Environmental Ethics to Pro-Environmental Behaviours? Insights from Psychology. Environmental Values 29, p. 317–337.
 
4.
Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Znak Press.
 
5.
Bauman, Z. (2012). To nie jest dziennik. Kraków: Literackie Press.
 
6.
Beck, U. (1986). Risikogesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 
7.
Bonar, A. (2001). Ochrona środowiska – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. Ochrona Środowiska 1, p. 1-15.
 
8.
Bosselman, K. and Grinlinton D. (2002). Environmental Law for a Sustainable Society. Auckland: New Zealand Centre for Environmental Law.
 
9.
Carter, C. (2020). The Ethics of Human Intervention on Behalf of 'Others. Environmental Values 29(1), p. 1–7.
 
10.
Ciechanowicz-McLean, J. (2004). Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. Warsaw: CH Beck.
 
11.
Ciechanowicz-McLean, J. (2016). Environmental Justice jako rodzaj sprawiedliwości. Gdańskie Studia Prawnicze 35, p. 119–130.
 
12.
Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998 (LJ 78, item 706).
 
13.
Council Regulation (EC) No 1164/94 of 16 May 1994 establishing a Cohesion Fund (OJ L 130, 25.5.1994, p. 1–13).
 
14.
Devall, B. and Sessions, G. (1995). Ekologia głęboka. Warszawa: Pusty Obłok Press.
 
15.
Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage (OJ L 143, 30.4.2004, p. 56).
 
16.
Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law (OJ L 328, 6.12.2008, p. 28–37).
 
17.
Dołęga, J.M. (1999). Problematyka ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego w sozologii i Ekofilozofii. in: Dołęga, J.M. and Czartoszewski, J.W. (ed.), Ochrona środowiska w filozofii i teologii (pp. 10–26). Warsaw: Akademia Teologii Katolickiej.
 
18.
EC (2010). Report from The Commission to the Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Under Article 14(2) of Directive 2004/35/CE on the environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage. COM/2010/0581 final.
 
19.
EC (2019-24). 6 Commission priorities for 2019-24. Obtained (7.07.2020) from https://ec.europa.eu/info/stra....
 
20.
EC (2019). Directive on liability for the environment. Obtained (17.07.2020) from https://ec.europa.eu/environme... /ELD factsheet_PL.pdf 2019.
 
21.
Goliński, M. (2011). Społeczeństwo informacyjne. Geneza koncepcji i problematyka pomiaru. Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
22.
Górka, K., Poskrobko, B. and Radecki, W. (2001). Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Warsaw: PWE.
 
23.
Hochschild, A.R. (2003). The Commercialization of Intimate Life; Notes from Home and Work. Berkeley: University of California.
 
24.
Iwińska, K., Jones, M., Kraszewska, M. (2018). Widening Interdisciplinary Sustainability Education. Warsaw: Collegium Civitas.
 
25.
Jonas, Hans. (1996). Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technicznej. Kraków: Platan.
 
26.
Kalinowska, A. (1994). Ekologia – wybór przyszłości. Warsaw: Editions Spotkania.
 
27.
Kammen, D.M. (2013). Complexity and interdisciplinary approaches to environmental research. Environmental Research Letters 8 (010201).
 
28.
Karpus, K. (2016). Sprawiedliwość ekologiczna a założenia modelu odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. in: Bojar-Fijałkowski, T. (ed.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce (pp. 135–144). Gdańsk: UG.
 
29.
Kenig-Witkowska, M.M. (2011). Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 
30.
Kowalczyk, M. (2019). Cyfrowe Państwo. Uwarunkowania i perspektywy. Warsaw: PWN.
 
31.
Kozłowski, S. (1993). Konferencja „Środowisko i Rozwój” w Brazylii w roku 1992. Kosmos 42(1), p. 15–32.
 
32.
Krasnodębski, Z. (1991). Upadek idei postępu. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
33.
Law of Environmental Protection of 27 April 2001 (LJ of 2020, item 1219).
 
34.
Marcuse, H. (1991). Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. Warsaw: PWN.
 
35.
McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy: the Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto.
 
36.
McLuhan, M. (2003). Understanding Media: the Extensions of Man. Berkeley: Gingko.
 
37.
Moltmann, J. (1995). Bóg w stworzeniu. Kraków: Znak.
 
38.
Namiesnik, J. (1999). Protection of the Environment - the Most Important Challange for the System of Education. Polish Journal of Environmental Studies 8(5), p. 293–297.
 
39.
Papuziński, A. (2014). Zrównoważony rozwój w kontekście teorii sprawiedliwości międzygeneracyjnej. Próba konkretyzacji problemu. Studies in Global Ethics and Global Education 2, p. 12–27.
 
40.
Pereira, J. (2015). Environmental issues and international relations, a new global (dis)order – the role of International Relations in promoting a concerted international system. Revista Brasileira de Política Internacional 58(1).
 
41.
Pluta, M. (1998). Emmanuela Lévinasa etyka odpowiedzialności. Łódzkie Studia Teologiczne 7, p. 133–148.
 
42.
Radecki, W. (2010). Prawo karne środowiska. Część I. Ewolucja polskiego prawa karnego środowiska. Journal of Ecology Health 14(5), p. 215–220.
 
43.
Rosencranz, A. (2003). The Origin and Emergence of International Environmental Norms. International and Comparative Law Review 26(3), p. 309–320.
 
44.
Rosicki, R. (2010). Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju. Przegląd Naukowo-Metodyczny 4, p. 44–56.
 
45.
Schmitz, C.L., Matyók, T., Sloan, L.M. and James, Ch. (2012). Environmental sustainability. Educating social workers for interdisciplinary practice. in: Gray, M., Coates, J. and Hetherington T. (ed.), Environmental Social Work (pp. 260–279). Routledge.
 
46.
Sej-Kolasa, M. (2009). The Role of EU Funds in Financing Environment Protection. Economics & Sociology 2(1), p. 138–146.
 
47.
Semerjian, L., El-Fadel, M., Zurayk, R. and Nuwayhid, I. (2004). Interdisciplinary Approach to Environmental Education. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice 130(3), 173.
 
48.
Seed, J. (1994). Antropocentryzm. in: Devall, B. and Sessions, G. (ed.), Ekologia głęboka (pp. 316–327). Warsaw: Pusty Obłok.
 
49.
Sen, A. (2002). Rozwój a wolność. Poznań: Zysk i Spółka.
 
50.
Sen, A. (2011). Justice in the Global World. Indigo 4, p. 24–35.
 
51.
Skolimowski, H. (1991). Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu życia. Wrocław: Astrum.
 
52.
Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: Volume One. London: printed for Strahan. Obtained (7.07.2020) from https://www.era.lib.ed.ac.uk/h... /1842/1455.
 
53.
Szymańska, U. and Zębek, E. (2014). Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. Olsztyn: UWM.
 
54.
Tošić, J. (2006). Ecocriticism – interdisciplinary study of literature and environment. Facta Universitatis Series: Working and Living Environmental Protection 3(1), p. 43–50.
 
55.
Treaty of Maastricht on European Union of 7 February 1992 (LJ of 2004, No. 90, item 864/30).
 
56.
Treaty on the Functioning of the European Union (TFU) - consolidated version (OJ C 326, 26.10.2012).
 
57.
Winnicki, T. and Głowiak, B. (1978). Management of large‐scale interdisciplinary environmental programmes. R&D Management 8(1), p. 106–158.
 
58.
Zielinski, T., Sagan, I. and Surosz, W. (2018). Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals. Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection. Spinger.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top