Household management in hazardous conditions
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
 
3
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Filia w Mławie Wydział Nauk Technicznych i Społecznych
 
 
Submission date: 2023-02-09
 
 
Final revision date: 2023-10-04
 
 
Acceptance date: 2023-10-04
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Bogdan Nogalski   

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 
 
JoMS 2023;52(3):132-151
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The household is the basic entity in the structure of the state and should be the most important subject of interest of all sciences. The aim of reaserch is to diagnose the management of the household under stable and threatened conditions and to identify factors that may negatively affect its functioning.

Material and methods:
The research covered the household's disposition of necessities under conditions of threat, particularly natural factors and war. The research was carried out in more than 200 households by a diagnostic survey method using an anonymous survey technique among working students. The research tool used was a survey questionnaire.

Results:
The research shows that households are not prepared to function under conditions of danger by war and also the impact of nature causing flooding, lack of electricity or disruptions in the use of public transport. It has been recognised that the primary cause of risks is lack of knowledge of how to act in an emergency situation.

Conclusions:
When creating a management system to ensure the safety of households and citizens, a critical analysis of local and supralocal safety programmes, including emergency management technologies, is essential. Based on such analysis, local and supra-local plans for behaviour and participation of all citizens and organisations should be built to ensure safety. Recommendations addressed the issue of gun ownership, emigration and the degree of community organisation in an emergency. It was also recognized that a fundamental issue to ensure security is the knowledge of citizens about possible threats and the rules for dealing with emergencies.

 
REFERENCES (33)
1.
Beliczyński, J. (2018). Rozwój myśli z zakresu zarządzania w okresie przednaukowym – od Kartezjusza do Fredericka W. Taylora. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 37, nr 1, s. 35-51.
 
2.
Błochowiak, M. [red.] (2022). Biała księga pandemii koronawirusa .Fundacja Ordo Medicus.
 
3.
Bochenek, M. (2004). Szkice o ekonomii i ekonomistach. Wydawnictwo MADO, Toruń.
 
4.
Bywalec, C. (2012). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Dąbrowska, K., Warcholak, K. (2018). Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce, Europa Regionum , nr 1, tom XXXIV, s. 15–25.
 
6.
Fayol, H. (1947). Administracja przemysłowa i ogólna oraz Nauka o administracji w zastosowaniu do państwa. Księgarnia Wilak Wł., Poznań.
 
7.
Głombiowski, K. (1993). Ksenofont. Żołnierz i pisarz. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
8.
Gostkowska-Dźwig, S., Kempa, E., Mrozik ,M., Królik, R.. (2021). Teoretyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem na rynku. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
9.
Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
Grzybowska, A. (2012). Gospodarstwo domowe jako podmiot współczesnej bankowości. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 31/2012, s. 79-89.
 
11.
Kamerschen, D. R., McKenzie, R. B., Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.
 
12.
Kasprzak, J. (2013). Nielegalne wytwarzanie broni palnej i amunicji. Problematyka prawno-kryminalistyczna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
13.
Kopaliński, (właściwie) Sterling, W. (2007). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa.
 
14.
Kotarbiński, T. (2019). Traktat o dobrej robocie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Łódź.
 
15.
Kowalska, M. (2019). Ewolucja teorii zarzadzania. Wiedza Obronna, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, nr1-2, s.171-187.
 
16.
Kozłowski, A. J., Czaplicka-Kozłowska, I. Z. (2011). Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym. Wybrane zagadnienia. Pracownia Wydawnicza ElSet Olsztyn dla Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Piła.
 
17.
Kozłowski, A. J. (2012). Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja – Diagnoza – Kierunki zmian. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
18.
Koźmiński, A. K., Piotrowski, W. (2023). Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
19.
Krajewski, S. (2005). Aneks. Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej. Proces transformacji polskiej gospodarki. [w:] Podstawy Ekonomii, [red.] R. Milewski; E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
20.
Milewski, R., Kwiatkowski, E. (2005). Podstawy ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
21.
Nasiłowski, M. (2016). System rynkowy. System rynkowy Podstawy mikro – i makroekonomii. Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 
22.
Nogalski, B., Kozłowski, A. J., Czaplicka-Kozłowska, I. Z. (2021). Bezpieczeństwo finansowe a wiedza o pieniądzu i finansach – jako element podnoszenia jakości zarządzania finansami, [w:] Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku: rozwiązania i dylematy, Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesor Elżbiety Skrzypek. [red.] S. Tkaczyk, T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
23.
Nordhaus, S. (1995). Ekonomia 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
24.
Osterholm, M.T. (2020). Wirus. Jak przewidziano pandemię, Wyd. Bez fikcji, Oświęcim .
 
25.
Raport Fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów. https://archive.vn/dIQfb#selec... (2022-12-20).
 
26.
Schwab, K., Malleret, T. (2020). Covid-19: The great reset. Forum Publishing.
 
27.
Smaga, M. (2018). Początki ekonomii. [w:] Instytucje gospodarki rynkowej. [red.] T. Włudyka, M. Smag. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 
28.
Taylor, F. W. (1926). Zarządzanie warsztatem wytwórczym (Shop Management). Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Warszawa.
 
29.
Taylor, F.W. (1972). Zasady naukowego zarządzania (The Principles of Scientific Management), [w:] Twórcy naukowych podstaw organizacji [red.] J. Kurnal. PWE, Warszawa.
 
30.
Włudyka, T., Smaga ,M. (2018). Definicja ekonomii, [w:] Instytucje gospodarki rynkowej. [red.] T. Włudyka, M. Smaga, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 
31.
Xenofonta. (1857). Ekonomik, przekład z Greckiego Bronikowski A. Księgarnia Konstantego Zemmour E., Francuskie samobójstwo, Wyd. Biały Kruk Sp. z o.o., Kraków 2022. Księgarnia J.K. Żupańskiego, Poznań. (http://www.ekologiasztuka.pl/p....
 
32.
Zdański, J. (2019). Polityka poprawy bezpieczeństwa publicznego po 1989 roku, Res Politicae. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Im. Jana Długosza W Częstochowie, t. XI, s. 67–79.
 
33.
Zieleniewski, J. (1972). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. PWN, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top