Outline of issues relating to civil proceedings during the COVID-19 pandemic
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ORCID:0000-0002-1068-7569
 
 
Submission date: 2022-04-20
 
 
Final revision date: 2022-05-24
 
 
Acceptance date: 2022-06-01
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Dorota Charkiewicz   

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ORCID:0000-0002-1068-7569
 
 
JoMS 2022;48(1):405-419
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to discuss the main solutions adopted by the legislator in the field of civil proceedings, aimed at preventing, counteracting and combating COVID-19, taking into account their functionality.

Material and methods:
Various cognitive methods were used in the doctoral thesis, among which the most useful in investigating the crime of violating the home miracle turned out to be the formal, dogmatic and legal-historical methods.

Results:
The solutions adopted for civil proceedings in the COVID-19 Act are regulations with a wide range of impact through sanctioned rules and procedures for preventing and combating SARS-CoV-2 infection and the spread of an infectious disease in humans caused by this virus, including the rules and procedure for taking action anti-epidemic and preventive measures in order to inactivate the sources of infection and cut the pathways of spreading this infectious disease. This impact is updated through the introduction of obligatory remote sessions and hearings, the possibility of ordering a closed session instead of a hearing or a public hearing.

Conclusions:
The solutions adopted for civil proceedings in the COVID-19 Act are regulations with a wide range of impact through sanctioned rules and procedures for preventing and combating SARS-CoV-2 infection and the spread of an infectious disease in humans caused by this virus, including the rules and procedure for taking action anti-epidemic and preventive measures in order to inactivate the sources of infection and cut the pathways of spreading this infectious disease. This impact is updated through the introduction of obligatory remote sessions and hearings, the possibility of ordering a closed session instead of a hearing or a public hearing.

 
REFERENCES (20)
1.
Biała, M. (2021). Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniach niejawnych w świetle przepisów kpc oraz tzw. tarcz antykryzysowych, LEX/el.
 
2.
Biała, M. (2021). Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym, LEX/el, https://sip.lex.pl/ (dostęp: 19.04.2022).
 
3.
Dziurda, M. (2021). Związanie wnioskiem strony o przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej w postępowaniu uproszczonym, „Monitor Prawniczy”, nr 19.
 
4.
Gołaczyński, J. (2022). Postępowanie cywilne w czasie pandemii. E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych, Warszawa: C.H. Beck.
 
5.
Kamieński, G. (2020). Tarcza 3.0–rozwiązania prawne dla pełnomocników i sędziów, LEX/el.
 
6.
Koralewski, M. (2021). Zmiany w postępowaniach sądowych w związku z epidemią COVID-19, LEX/el. (dostęp: 19.04.2022).
 
7.
Kulski, R. (2019). W: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, komentarz do art. 151. Warszawa: Legalis (dostęp: 19.04.2022).
 
8.
Mejka, A. (2020). Definicja i rozpatrywanie przez sądy spraw pilnych w dobie koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej, LEX/el. https://sip.lex.pl (dostęp: 19.04.2022).
 
9.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r., V CZ 72/21, LEX nr 3324529.
 
10.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2022 r., III CZ 70/22, LEX nr 3329661.
 
11.
Skorupka, A. (2020). E-rozprawa i zmiany w sposobie procedowania w tarczy 3.0, LEX/el., https://sip.lex.pl (dostęp: 19.04.2022).
 
12.
Szkurłat, A., E-rozprawa i posiedzenia niejawne w postępowaniu cywilnym w świetle przepisów Tarczy 3.0–odpowiedzi na pytania, https://sip.lex.pl (dostęp: 19.04.2022).
 
13.
Warecka, K. (2021a). Rozprawa on-line a prawo do rzetelnego procesu. Omówienie wyroku ETPC z dnia 2 grudnia 2021 r., 36516/19 (Jallow), LEX/el., tpps://sip.lex.pl (dostęp: 19.04.2022).
 
14.
Warecka, K. (2021b). Strasburg: Rozprawa on-line nie narusza prawa do rzetelnego procesu, www.prawo.pl, https://www.prawo.pl (dostęp: 19.04.2022).
 
15.
Wydra, Ł. (2020). Komentarz do art. 15zzs. W: K. Szmid (red.), Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz. Warszawa, https://sip.legalis.pl/ (dostęp: 19.04.2022).
 
16.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 października 2020 r. III AUa 506/20 LEX nr 3089291.
 
17.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie–I Wydział Cywilny z dnia 18 listopada 2021 r. I ACa 567/20 LEX nr 2674397.
 
18.
Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu–III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 10 listopada 2021 r. III Ca 268/21, LEX nr 2636777.
 
19.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 2 grudnia 2021 r., 36516/19 (Jallow).
 
20.
Zembrzuski, T. (2021). Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie pandemii – potrzeba chwili czy trwałe rozwiązania. „Forum Prawnicze”, nr 3(65).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top